Camurus etablerar nytt, hållbart huvudkontor och forskningslabb i Science Village

Camurus AB meddelar i dag att företaget kommer flytta huvudkontoret till nya lokaler i The Loop i Science Village i Lund mot slutet av 2024. Företaget har vuxit ur sina nuvarande lokaler i Ideon Science Park och flytten sker för att skapa förutsättningar för fortsatt expansion av huvudkontor och utvecklingsverksamhet i nya ändamålsenliga kontor och laboratorier i Lund. Det nya huvudkontoret kommer ha kapacitet att inrymma över 200 medarbetare.

Fredrik Tiberg, Camurus vd och koncernchef och Daniel Fex, Affärsutvecklare för Vectura i Skåne, vid The Loop. Foto: Vectura Fastigheter.

– Det är glädjande att vi nu kan påbörja processen att färdigställa vårt nya huvudkontor och forskningslabb i Science Village med direkt närhet till forskningsanläggningarna ESS och Max IV samt Lunds universitet. The Loop är en perfekt utgångspunkt för Camurus fortsatta utveckling och expansion som innovativt, internationellt läkemedelsbolag med bas i Lund, säger Fredrik Tiberg, Camurus vd och koncernchef. Den dynamiska miljön och fastighetens hållbarhetsprofil var viktiga faktorer bakom vårt beslut att välja The Loop som plats för vårt framtida huvudkontor och forskningslabb.

The Loop är en högteknologisk och klimatsmart kontors- och evenemangsfastighet och del av Science Village – en innovationshub för samverkan inom akademi, näringsliv och forskning. Fastigheten ägs av Vectura Fastigheter och är en arbets- och mötesplats för både större och mindre företag på totalt 10.520 kvadratmeter fördelat på sex våningar, där Camurus kommer ta de två övre planen. The Loop är designad med en högklassig miljöprofil som ska minimera klimatpåverkan. Byggnaden kommer att certifieras med LEED enligt nivå Guld och bland annat förses med en omfattande solcellsanläggning och ett fjärrvärmesystem som nyttjar spillvärme från närliggande forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. I byggnaden ryms även ett auditorium med kapacitet för omkring 1.000 personer och utomhusmiljön består av stora gröna ytor och parkmiljöer.

– Vi är mycket stolta över att Camurus valt att förlägga sitt huvudkontor och nya utvecklingslaboratorium i The Loop. Med vårt ökade fokus på life science-sektorn är Camurus en ideal partner som kommer att bidra stort till områdets utveckling och attraktionskraft, säger Daniel Fex, affärsutvecklare för Vectura i Skåne.

Camurus arbetar nu tillsammans med Vectura och partners för att färdigställa de nya lokalerna och skapa en kreativ, funktionell och attraktiv arbetsplats för nuvarande och framtida anställda.