Axel Sjöblad ny vd på BioGaia

BioGaia utser ny vd

Axel Sjöblad, som för närvarande är vd för Getinge Sverige AB och VP North and Central Europe och innan dess Regional VP Northern European Markets hos Gambro Lundia AB, tillträder senast den första mars, 2016 som vd för BioGaia AB. Hans omfattande erfarenhet inom marknadsföring och försäljning gör honom väl lämpad att överta ledningen av bolagets verksamhet, inledningsvis med särskilt fokus på marknadsföring och försäljning.

Peter Rothschild kommer i egenskap av koncernchef att behålla det övergripande ansvaret för BioGaiakoncernens forsknings- och utvecklingsarbete samt vara arbetande styrelseordförande i koncernbolagen TwoPac (BioGaias produktionsbolag), IBT (BioGaias satsning på ett läkemedel för förtidigt födda barn), och i CapAble (BioGaias satsning på innovativa leveranssystem). Dessutom kommer han att stödja utvecklingen av BioGaia Japan. Vidare kommer Peter Rothschild även fortsättningsvis vara styrelseordförande i Metabogen (BioGaias investering i utveckling av mikrobiom-baserade produkter och koncept).

Genom organisationsförändringen kommer BioGaia att kunna förstärka försäljningsarbetet och den geografiska expansionen av verksamheten. Detta samtidigt som bolaget kan öka fokus på bolagets dotter- och intressebolag samt de stora utvecklingsmöjligheterna som styrelsen bedömer finns inom koncernen.

”Axel Sjöblad har stor erfarenhet av och har nått betydande resultat inom hälsoområdet i sina tidigare roller inom Gambro- och Getingekoncernerna. Styrelsen är övertygad om att Axel Sjöblad är väl lämpad att ta över som vd för BioGaia som Peter Rothschild så briljant har byggt upp under hans tid i den rollen. Det är mycket tillfredsställande för bolagets utveckling att Peter Rothschild kommer att fortsätta i en nyckelposition”, säger David Dangoor, styrelseordförande.

Peter Rothschild, som grundande bolaget 1990 tillsammans med Jan Annwall, har lett BioGaias etablering och framgångsrika utveckling som vd för BioGaia i 19 år varav 17 år på börsen. I sin aktiva roll som koncernchef kommer Peter Rothschild att fortsätta att leda koncernens lovande strategiska utveckling.
Axel Sjöblad 3