Även affärsmodellerna förändras i en uppkopplad värld

Årets julklapp 2014 blev den digitala aktivitetsmätaren och allt fler mäter och registrerar sin egen hälsa – om inte kontinuerligt så åtminstone emellanåt och vid specifika tillfällen. Den stora frågan är när den digitala hanteringen övergår från ett individstyrt till ett permanent inslag i människans vardag, i framtidens sjukvård, på framtidens arbetsplatser eller i de framtida försäkringslösningarna. Dataexplosionen kommer att vara den dominerande drivkraften under de kommande årtiondena. Den allt mer avancerade livsloggningen leder till att människan i sig blir en vetenskap.

Läs hela artikeln som PDF