AstraZeneca flyttar till Karolinska-området i Solna

AstraZeneca flyttar delar av sin verksamhet till Hagastaden i Stockholm och det växande Life Science-klustret vid Karolinska Universitetssjukhuset. Flytten tar AstraZeneca närmare kunder, samarbetspartners och de miljöer där patienterna behandlas.

AstraZenecas nya Stockholmskontor blir bas för det nordiska marknadsbolaget, det vill säga den kommersiella verksamheten, Site Managemant & Monitoring, som är ansvarig för de kliniska studierna i Norden, Corporate Affairs samt Alexion, bolagets enhet för sällsynta sjukdomar som AstraZeneca förvärvade i somras.

Flytten är planlagd till andra kvartalet under 2022 och totalt kommer ungefär 120 personer jobba i de nya lokalerna. Övriga medarbetare på AstraZeneca i Södertälje, cirka 4500 personer, kommer fortsatt vara baserade i Södertälje. Forskningsverksamheten i Göteborg påverkas inte.

Det nya kontoret kommer att ligga i byggnaden Life City, skyltfönstret för Hagastadens Life Science-kluster rakt ovanför E4:an där miljoner människor passerar varje år.

– Att flytta till området vid Nya Karolinska innebär många möjligheter för AstraZeneca. Vi kan skapa en arbetsplats utformad för att möta våra specifika behov och underlätta samarbete och innovation. Vi får ökade möjligheter att interagera med hälso- och sjukvården, akademin, teknikföretag och myndigheter. Läget möjliggör dessutom mer hållbara transporter, ett viktigt steg på vägen för att uppfylla vår ambition att vara koldioxidneutrala till 2025, säger Anna-Lena Engwall, chef för det svenska och nordiska marknadsbolaget på AstraZeneca.

Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet, ser också fram emot flytten.

– Det är glädjande att vi nu ser ytterligare en viktig och strategisk etablering i Hagastaden. Karolinska Institutet har sedan länge ett fruktbart samarbete med AstraZeneca, liksom med andra delar av näringslivet inom sektorn. Att delar av våra respektive verksamheter nu också kommer att finnas nära varandra rent fysiskt ger ytterligare fördelar, säger han och fortsätter:

– Områdena runt båda KI:s campus, Solna/Hagastaden och Flemingsberg är just nu inne i mycket expansiva faser och den här utvecklingen stärker Sveriges och Stockholmsregionens internationella position inom Life Science.

De nya lokalerna kommer också fungera som en plats att mötas och samlas på, en arena för både interna tillställningar och externa evenemang, nordiska som globala.

– Geografiskt kommer vi nu att vara nära både en av våra stora kunder, Karolinska Universitetssjukhuset, samt viktiga samarbetspartners, däribland Karolinska Institutet. Denna närhet innebär också att vi blir granne med den miljö där många av dem som behandlas med våra läkemedel vistas. Vi kommer på det sättet närmare dem som vi alltid sätter främst i vår verksamhet, det vill säga patienterna, säger Anna-Lena Engwall.

Life City-byggnaden har varit en av två finalister i Sweden Green Building Awards för årets BREEAM-byggnad, med ett hållbarhetstänk som har genomsyrat byggnationen från start.

CBRE har varit AstraZenecas rådgivare i processen.