Är e-postmarknadsföring död?

Är e-postmarknadsföring död?

Det är bara att konstatera, en hel del företag är inte nöjda med resultaten de ser från sin e-postmarknadsföring. Med tanke på att inledningen av artikelserien multichannel marketing fokuserade på e-post och KPI:er, så följs nu den artikeln upp med tips för att förbättra dessa. E-postmarknadsföringen är definitivt inte död och i den här artikeln går den digitala strategen Fredrik Holmboe igenom fyra saker ni bör sluta med direkt och fem saker ni bör överväga att påbörja.

Gång på gång under mer än ett decennium har slutet för epostmarknadsföringen utannonserats. Men att e-post som en kanal för att nå sin målgrupp skulle vara död kan inte vara längre från sanningen. I en tid där de allra flesta marknadsförare, inte bara inom läkemedelsbranschen utan även utanför, kämpar med att bryta igenom bruset för att nå sin målgrupp så upplevde 78 procent av de tillfrågade i rapporten ”State of email marketing 2020”1 ett ökat engagemang på sina utskick. I samma rapport står att läsa att 99 procent av alla konsumenter kollar sin e-post varje dag, att mer än 50 procent av alla innevånare i USA kollar sin epost mer än 10 gånger per dag, och att 73 procent av millennials – personer mellan 24 och 39 år – föredrar marknadsföringsmaterial via e-post.

Låt oss vara lite kritiska mot dessasiffror och dra ner dem något. Det undersökande företaget, Litmus, erbjuder en plattform för just e-postutskick och har rimligtvis en viss viktning till sin fördel i den grupp som tillfrågas. Men även med ett kritiskt öga på dessa siffror så är det ändå lätt att se varför insamling av samtycke för att möjliggöra e-postmarknadsföring varit ett viktigt mål för läkemedelsbolag, både globalt och lokalt. Med ett godkännande att skicka marknadsföringsmaterial via e-post till en HCP (healthcare professional), så har man en direkt kommunikationskanal med en väldigt stor potential avseende både impact och ROI (Return on Investment).

Det som dock är förvirrande är attde affärsdrivande resultaten uteblir i alldeles för många fall. Hur är det möjligt att goda resultat uteblir i en värld där öppning av e-post är en så stor del av människors liv, vilket väcker en viktig fråga:Varför finns det ett gap mellan det faktum att konsumenter kontrollerar sin e-post hela tiden, men låter bli att agera på ett för avsändaren tillfredsställande sätt? Kanske är svaret att det inte är fel på marknadsföringskanalen, utan snarare på leveransen.

Läs hela artikeln