Antalet rapporterade biverkningar minskade under 2022

Under 2022 inkom 22 466 rapporter om misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Det är kraftig minskning av antalet inrapporterade biverkningar jämfört med 2021 då antalet låg på 99 211. Minskningen beror helt och hållet på att antalet inrapporterade misstänkta biverkningar av vaccinet mot covid-19 minskat eftersom allt färre vaccineras.

Även antalet inkomna rapporter om allvarliga misstänkta biverkningar har minskat. Under 2022 inkom 5 128 rapporterar varav 2 870 gällde vaccin mot covid-19. Under 2021 inkom sammanlagt 11 951 allvarliga rapporter till myndigheten.

– Vi ser en tydlig minskning av antalet inrapporterade misstänkta biverkningar vilket beror på att vaccineringen mot covid-19 och att pandemin klingat av. Samtidigt måste vi komma ihåg att det finns ett mörkertal i rapporteringen. Underrapporteringen av biverkningar är stor, och här är min uppmaning till vården och privatpersoner att alltid rapportera in om man ser eller märker något som kan uppfattas som en biverkning, säger Karin Vengemyr, chef för läkemedelsäkerhet på Läkemedelsverket.

Av de rapporterar om allvarliga misstänkta biverkningar som inkom under förra året gällde 60 procent kvinnor och 40 procent män. Näst efter rapporter kopplade till covid-vaccinerna är de vanligaste läkemedelssubstanserna i allvarliga rapporter från hälso- och sjukvården: Apixaban (blodförtunnande), hormonspiral med gestagen och Warafin (blodförtunnande).

Under året har två säkerhetssignaler utretts – menstruationsrubbningar efter vaccination med Comirnaty och Spikevax samt ökad risk för myokardit efter vaccination med Comirnaty och Spikevax.

– Inrapporteringen av misstänkta biverkningar är värdefull och bidrar till att den samlade kunskapen om våra läkemedel hela tiden ökar, vilket i sin tur leder till säkrare läkemedel. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att hur vanlig eller ovanlig en inrapporterad misstänkt biverkning är endast kan avgöras i kliniska studier, säger Karin Vengemyr.

Läs rapporten här.