AbbVie låter kulturen ta plats

Ett recept för engagerade och nöjda medarbetare på läkemedelsföretag, finns det? Ja det gör det, menar AbbVie som i år kom på tredjeplats vid utnäm-ningen av Sveriges Bästa Arbetsplatser. Och AbbVie delar gärna med sig av hur detta recept ser ut.

Enligt AbbVie består en arbetsplatskultur där människor trivs och resultaten blir som bäst, av sju ingredienser. Nummer ett är Ledarskap och Kommunikation. Basen för teamutveckling är öppenhet och tillit. Det ska vara tydligt vad som händer och sker på företaget. Tydlig kommunikation bidrar till att medarbetarna känner trygghet och Linn Mandahl, vd för AbbVie AB, upplever att hon märker det på hur väl förändringar tas emot. – Vi strävar alltid efter så snabb, tydlig och öppen kommunikation som möjligt. På så vis gör vi våra medarbetare engagerade och delaktiga i företa-gets utveckling. Det öppnar också upp för dialog, såväl vid positiva som mer utmanande förändringar, berättar vd Linn Mandahl. AbbVie bildades 2013 när Abbotts biopharmaverksamhet knoppades av till ett eget bolag.

1,3 miljarder omsattes i Sverige 2018. Förutom placeringen som nummer tre i mätningen Sveriges Bästa Arbetsplatser, initierat av Great Place To Work, hamnar AbbVie även i topp i Europa och globalt när de an-ställda får tycka till om hur de trivs på jobbet. Det svenska dotterbolaget står i dagsläget inför flera positiva utma-ningar. Dels i form av att man räknar med en rad nya godkända indikationer innan slutet av 2020 samt en sprillans ny – på plats sedan april – skandinavisk organisation. Christian Horne, Learning Manager på företaget, berättar om hur det långsiktiga och strategiska ar-betet med ledarskapet på AbbVie, kommer hjälpa dem att möta dessa utmaningar:
– Självledarskap, som vi redan vill att alla utvecklas i, kommer om något att bli ännu viktigare. Vi vill behålla bollen även när det gäller arbetet med vår kultur och ledarskap trots all spännande affärsutveckling och vårt externa fokus.

Portföljen som AbbVie har att förval-ta innehåller bland andra världens just nu bäst säljande läkemedel, TNF-alfa-hämmaren Humira. Även en blockbuster behöver sina uppföljare och i april godkändes SKYRIZI (risankizumab). SKYRIZI ingår från och med den 14 juni i läkemedelsförmånen och är därmed tillgänglig för svenska patienter.
SKY-RIZI är en selektiv IL-23/p19-hämmare och har fått indikationen måttlig till svår plackpsoriasis. Antikroppen injiceras var tredje månad och har visat goda resultat för denna patientgrupp. I ”pipen” finns även en JAK-hämmare som initialt utvecklas för patienter med reumatiod artrit samt en vidareutveckling av en av företagets storsäljare, Duodopa. Administreringssättet är sedan tidigare via sond in i tunntarmen, vilket man nu förenklar genom att ta fram läkemedlet för subkutan adminis-trering. Framtiden innebär också stora satsningar på att utöka portföljen inom onkologi, både vidareutveckling av egna läkemedel, men AbbVie tittar även på möjligheten att förvärva externa kandidater.

Läs hela reportaget