8 steg till en bra reklambyråbrief

Tänk dig en situation där ert företag står inför en produktlansering. Eller att ni behöver skapa en ny hemsida, eftersom er nuvarande sidas design och funktionalitet börjar kännas föråldrade. Kanske föranleder en ny affärsstrategi en översyn även av varumärkesstrategin. Det finns många anledningar att anlita en extern kommunikationsbyrå, inte minst kan de bidra med kompetens, kreativitet och ett önskvärt utifrånperspektiv på er kommunikation. Men oavsett vilken byrå ni väljer finns det en gemensam nämnare för att projektet ska bli en framgång. Allt börjar nämligen med att skriva en riktigt bra brief.

En bra brief säkrar helt enkelt ett bra slutresultat. En genomarbetad, skriftlig brief säkerställer att informationsöverföringen mellan er som beställare och kommunikationsbyrån sker utan otydligheter eller missförstånd. Projektet kommer snabbare igång och alla projektdeltagare vet exakt vad som förväntas av dem. Skulle något kännas oklart en bit in i projektet kan parterna alltid återvända till briefen som referens, likaså om det skulle tillkomma nya projektdeltagare.

En improviserad, muntlig brief – eller än värre ingen brief alls – kommer bara att kosta er extra tid och pengar. Kort och gott är kvaliteten på briefen direkt kopplad till kvaliteten på leveransen. Se därför till att ge er byrå bränsle att ta projektet hela vägen. Det lönar sig i slutänden.

Vad ska en byråbrief innehålla?
En bra brief beskriver utförligt alla de detaljer om ert projekt som ni inte kan förvänta er att kommunikationsbyrån känner till per automatik. Med andra ord: De insikter om ert varumärke och era marknader som finns i era huvuden, men som behöver sättas på pränt för att bli tydliga för en extern part.

Läs hela artikeln här