Så skapar du bra hållbarhetskommunikation

I dag bör alla organisationer och företag kommunicera vad de gör för att bidra till en bättre värld. Men hur ser egentligen bra hållbarhetskommunikation ut, och vad ska man som organisation göra för att lyckas? Klara Carlsson, copywriter på kommunikationsbyrån Navigator, berättar.

Hållbarhet har inte alltid varit ett viktigt ämne, och det var inte förrän så sent som 1972 som FN höll sin första konferens om enbart miljöfrågor. Ett viktigt kliv framåt togs 2015 då Parisavtalet skrevs under och FN:s 17 globala mål presenterades. I många organisationer är de globala målen en viktig ledstjärna i arbetet mot en hållbar utveckling.

Först fokus på varumärkesstrategin
Precis som med alla annan kommunikation handlar det om att ha en stark förankring i varumärket. Hållbarhetsfrågorna måste vara väl integrerade i verksamheten och genomsyra hela organisationen, från affärsidé till den dagliga verksamheten. Alla medarbetare behöver vara involverade och det ska finnas ett gemensamt engagemang och incitament för att arbeta med hållbarhet. Och framför allt: hållbarhet bör bidra till affären.

Fem aspekter att ha koll på
Det brukar sägas att ett hållbart varumärke består av följande fem aspekter:
1. Syfte bortom vinst
Att varumärket står för något annat än att bara tjäna pengar, att det bidrar till ett högre syfte och har en större mening.
2. Påverkansdrivet
Att varumärket tar ståndpunkt och påverkar. Att det står ”på barrikaderna” och vågar uttala sig i omdiskuterade frågor.
3. Transparent och proaktiv styrning
Att alla, både i och utanför organisationen, ska känna till varumärkets hållbarhetsvision. Var är vi och vart är vi på väg?
4. Netto-positivt erbjudande
Att varumärket agerar som en ledare för att skapa cirkulär och hållbar produktutveckling som också utvecklar branschen i stort.
5. Regenerativ drift
Ingen av varumärkets produkter eller tjänster ska bidra till ett negativt avtryck på klimatet. Normer ska ställas om och arbetet ska ske för framtida generationer.

Läs hela artikeln