15 tips för att förbättra dina webbinarier inom life science – del1

Anordnar du webbinarier som en del i marknadsföringsmixen för att marknadsföra era läkemedel? Är du nyfiken på olika sätt att förbättra era sändningar och göra dem mer engagerande för hälso- och sjukvårdspersonal? Om så är fallet är den här artikelserien för dig! I två artiklar kommer vi att lyfta fram femton aspekter, femton tips, som hjälper dig att förbättra era webbinarier, utveckla er digitala marknadsföring av läkemedel och över tid nå fler personer inom hälsooch sjukvården. Här följer de första 7 tipsen och i nästa nummer av Pharma Industry kommer övriga 8 (+ ett bonustips).

Några inledande ord Den viktigaste kursen jag tog under alla mina år i skolan var kursen ”Speech”, en tillvalskurs på gymnasiet som var en timmes lektion varje tisdag eftermiddag under en vårtermin. Målet med kursen var att studera presentationsteknik, kända tals uppbyggnad samt att träna på att tala inför grupp. Den kursen tog mig från att vara den där stackaren som stod längst fram i klassen med ett skakande papper i handen
– jag hatade verkligen att tala inför grupp
– till att avsluta kursen med en presentation i skolans nästan fullsatta aula. Kursen blev också, utan att jag visste det då, vad som lade grunden för det som senare kom att bli mitt yrkesliv.

Sedan den dagen då jag stod där i aulan och presenterade har jag fått fundera mycket på det här med presentationer och en lång rad säljtränings- och presentationstillfällen har svept förbi. I den här artikeln listas de bästa tipsen från den resan, där de flesta kan appliceras på både webbinarier och vanliga föreläsningar.

Tips #1: Definiera och förstå målgruppen du pratar med.
Jag var nyligen på Pharma Customer Engagement Europe 2022 i London och något som återkom i princip i varje presentation var vikten av att fokusera på Personas, även omnämnda som Buyer
personas. Det är åt det hållen vinden blåser och ni bör göra vad ni kan för att ligga i framkant inom det området. Därför blir det första, mest grundläggande och viktigaste, tipset för att förbättra era webbinarier, samt er digitala marknadsföring rent generellt, är att på djupet förstå vem ni pratar med. Svaret på den frågan är inte ”onkologer”, ”allmänläkare” eller ”astma-/ KOL-sjuksköterskor”.

Svaret på den frågan går djupare än så och har du hört mig föreläsa eller läst mina tidigare artiklar hittar du mycket information om vad Buyer personas är och varför de är viktiga.
Övergripande gäller som vanligt: Vilka är målgruppen du vill nå med era sändningar? Vilka ämnen skulle vara av intresse för publiken? Vilken vinkel, vilken tonalitet och vilket innehåll skulle attrahera dem?

För att sedan förstå vilken person i er målgrupp som är av intresse för just er verksamhet måste du börja med att skapa er idealkund i form av en Buyer persona. Detta kan göras på flera sätt och det har utvecklats olika ramverk med frågor som kan vara vägledande. Det vi vanligtvis använder oss av är ett ramverk som heter Empathy mapping, ett ramverk som bland annat fokuserar på utmaningar, behov och möjligheter, influenser, tankeprocesser och det ”varför” som ligger bakom ett beslut. Alla dessa aspekter granskas alltid med en utgångspunkt i kundens relation till er produkt eller tjänst.
Detta första steg är avgörande och ett steg som inte kan förbises!
Det är så avgörande att jag vågar sticka ut hakan och säga att om att du arbetar med marknadsföring och kommunikation och inte har ordentlig koll på det här konceptet så är din framtida karriär mer skakig än du anar i det fall du inte gör något åt det. Såpass avgörande är det.

Det finns många bra informationskällor som berör hur man tar fram en Buyer persona; Hubspot och Content Marketing inc. är ett par drivande organisationer, och jag har skrivit om denna grundläggande aspekt av digital marknadsföring i flera av mina artiklar samt föreläst om det sedan 2015. Därför gläder det mig att allt oftare höra hur globala, regionala och ibland även lokala organisationer inom läkemedelsindustrin börjar arbeta med sin kommunikation utifrån den här modellen.

Anordnar du webbinarier som en del i marknadsföringsmixen för att marknadsföra era läkemedel? Är du nyfiken på olika sätt att förbättra era sändningar och göra dem mer engagerande för hälso- och sjukvårdspersonal? Om så är fallet är den här artikelserien för dig! I två artiklar kommer vi att lyfta fram femton aspekter, femton tips, som hjälper dig att förbättra era webbinarier, utveckla er digitala marknadsföring av läkemedel och över tid nå fler personer inom hälsooch sjukvården. Här följer de första 7 tipsen och i nästa nummer av Pharma Industry kommer övriga 8 (+ ett bonustips). Det viktigaste då, något som inte alltid är fallet, är att den Buyer persona som skapas har sin grund i säljorganisationens (mikro)segmentering.

Förhoppningen är att även ni är på väg in i, eller redan befinner er i, en intern dialog om Buyer personas. För när ni väl grundar ert arbete i den typen av kundbeskrivning får alla relevanta interna intressenter en gemensam måltavla, den bästa potentiella kunden, och med det möjligheten att föra mer fokuserade diskussioner om marknadsföringsaktiviteter och andra initiativ.

Läs hela artikeln