Women’s Empowerment Week på GoCo Health Innovation City

GoCo Health Innovation City presenterar Women’s Empowerment Week, ett dedikerat initiativ med en rad evenemang och aktiviteter som syftar till att stärka kvinnor inom affärslivet och life science. Alla aktiviteter är öppna för allmänheten och välkomnar deltagare oavsett kön och yrkesbakgrund. Oavsett om du vill dela med dig av kunskap och erfarenheter eller bara lyssna och lära, är du varmt välkommen att delta.

hero image

Framstegen i ökningen av kvinnors representation i styrelser (från 17% till 21%) och som VD (från 10% till 14%) mellan 2013 och 2023 visar på positiva förändringar. Trots detta är det viktigt att reflektera över om förändringen sker tillräckligt snabbt. Visste du att endast 4% av forskningsfinansieringen går till kvinnors hälsa, trots att de utgör hälften av världens befolkning?

Women’s Empowerment Week är en uppmaning till handling. Delta i våra sessioner för att diskutera utmaningar, inspirera förändring och skapa en plattform där kvinnors bidrag och arbete uppskattas. Planerad i samband med Internationella Kvinnodagen äger vårt veckolånga program rum från den 4:e till 8:e mars. Målet är att främja gemenskap, stärka förändring och bygga ett robust nätverk bland yrkesverksamma inom life science-branschen. Var med och bidra till en positiv förändring!

Programhöjdpunkter:
GoCo Talk med Caroline Farberger
En hel session fokuserad på kvinnor inom affärslivet och hur man krossar glastak.

The Unexplored Wealth In Women’s Health
En uppföljande aktivitet för att diskutera resultaten från de workshops som hölls på GoCo den 26 oktober 2023 vid ämnet The Unexplored Wealth In Women’s Health. Att investera i kvinnors hälsa säkerställer inte bara deras välbefinnande utan representerar också ett strategiskt ekonomiskt beslut med enorma potentiella fördelar. Finansieringsgapet påverkar kvinnor bortom kvinnospecifika tillstånd och leder till betydande klyftor i samhället.

GoCo Talk med kvinnliga ledare
Kända ledare inom life science kommer att dela med sig av sina personliga och professionella resor. Deras erfarenheter kommer att belysa olika karriärvägar inom life science för att inspirera och öka dialogen.

Nätverkande
Möjligheter till meningsfulla kontakter kommer att främjas genom nätverksluncher och fika-sessioner som uppmuntrar till samarbete och mentorskap inom gemenskapen.

Hack Her Health
Officiell lansering och paneldebatt om Hack Her Health, en innovationhackaton inom femtech, snart öppen för registrering, med syftet att minska gapet inom könsrelaterad hälsa och öka medvetenheten inom life science.

Detta är inte endast för kvinnor
Vi utvidgar en speciell inbjudan till män att bli en integrerad del av dessa aktiviter och samtal. Kvinnors Egenmakt Vecka ger en möjlighet för alla individer, oavsett kön, att komma samman, lära och bidra till att bygga en inkluderande miljö.

Evenemangsdetaljer:
Datum: En vecka med aktiviteter från den 4:e till 8:e mars
Plats: GoCo Health Innovation City, GoCo House
Öppet för: Alla anställda, hyresgäster, intressenter och externa partners
Kom ihåg att registrera dig:
För att delta i dessa spännande aktiviteter, registrera dig här: https://eu.invajo.com/l/KwslOc…

Programmet drivs av Founding Partners; Wellspect Health Care, Mölnlycke Healthcare, AstraZeneca, Fujirebio Diagnostics, Chalmers och Sahlgrenska Academy vid Göteborgs universitet.