WntResearch utser Per Norlén till ny vd

Styrelsen i WntResearch har utsett Per Norlén till ny vd för bolaget. Per Norlén har en gedigen erfarenhet från life science-industrin i allmänhet och utveckling av cancerläkemedel i synnerhet. Han tillträder tjänsten den 1 mars 2024.

Per Norlén, MD, PhD, har mer än 20 års erfarenhet från olika internationella ledarskapspositioner inom läkemedelsindustrin, såväl från Big Pharma som biotekniksektorn. Han kommer närmast från rollen som vd för det danska bioteknikbolaget Evaxion Biotech A/S, som är börsnoterat på Nasdaq i New York. Under perioden 2015–2021 var Per Norlén vd för Alligator Bioscience AB, ett forskningsbolag verksamt inom cancer som börsnoterades 2016 på Nasdaq Stockholm, där han även varit medicinsk chef och utvecklingschef. Han har även arbetat på olika ledande positioner inom läkemedelsutveckling, bland annat på AstraZeneca.

​Per utbildade sig till läkare vid Lunds universitet, disputerade i preklinisk farmakologi och blev sedan docent inom klinisk farmakologi. Har är också specialistläkare inom klinisk farmakologi. Per har en långvarig och mycket framgångsrik erfarenhet inom klinisk utveckling av cancerläkemedel. Han har likaså mångårig erfarenhet inom affärsutveckling och har varit ansvarig för flera stora samarbetsavtal mellan bioteknikbolag och Big Pharma.

– WntResearchs styrelse är mycket glad över att har kunnat rekrytera en vd på den här nivån och vi är övertygade om att bolaget och dess mycket intressanta läkemedelskandidat kommer att kunna utvecklas till sin fulla potential under Pers ledning. Hans primära fokus kommer givetvis att vara att tillsammans med medarbetarna på WntResearch säkerställa ett professionellt genomförande av den pågående kliniska fas 2-studien och att bygga relationer med potentiella framtida samarbetspartners bland läkemedelsbolagen. Jag vill också ta tillfället i akt att tacka Pernilla Sandwall, som nu bestämt sig för att gå vidare, för hennes mycket viktiga bidrag till bolagets utveckling; hon lämnar bolaget i ett mycket bättre skick än när hon började, säger Christer Nordstedt, WntResearchs styrelseordförande.