Winblad prisas för sin alzheimerforskning 

Professor Bengt Winblad erhöll »Joan Boada & Mercè Rovira award« vid en ceremoni under det XIII:e Barcelona Pittsburg-mötet rörande Alzheimers sjukdom. Winblad tilldelades priset för sin livslånga alzheimerforskning med bland annat en omfattande doktorandhandledning och genom framtagandet av den första generationens läkemedel för att behandla Alzheimers sjukdom.

Kongressen, som ägde rum den 15 maj i år, arrangeras av Ace Alzheimer Center Barcelona och Alzheimers forskningscenter vid University of Pittsburgh.

Foto: the XIII Biennial Conference BCNPIT