Vikten av ett digitalt ekosystem i kristider

Vikten av ett digitalt ekosystem i kristider

Kraven på ett välfungerande digitalt ekosystem har ökat i och med coronapandemin. Traditionella kommunikationskanaler som fysiska möten och utbildningar har stängts ned helt, samtidigt som behovet av kommunikation mellan läkemedelsindustrin och svensk hälso- och sjukvård kvarstår. Om den digitala kommunikationen var viktig före corona, så är den nu viktigare än någonsin. I den här artikeln berättar Tobias Johansson, digital marketing manager på Pfizer, om deras arbete med digitala kanaler.

Microsofts CEO, Satya Nadella, kommenterade kvartalsredovisningen efter coronanedstängningen med orden ”We’ve seen two years’ worth of digital transformation in two months”. På samma sätt har läkemedelsföretagen tagit ett språng in i den digitala transformationen och utvecklat sin digitala kommunikation på kort tid.
Läkemedelsföretag, vården och patienter behöver fortfarande kunna utbyta information kring läkemedel, produkter och tjänster. En förutsättning för att kunna utveckla den digitala kommunikationen är att det finns kanaler som är väl genomarbetade och helst systematiskt sammanlänkade, något som vi på Pfizer har arbetat med sedan länge.

Sedan coronapandemin startade har vi på kort tid ställt om fysiska möten till digitala och utökat antalet utbildande webbinarier mot såväl allmänhet och beslutsfattare som hälso- och sjukvårdspersonal. För många av våra terapiområden producerade vi lika många webbinarier och nyhetsbrev under våren 2020 som vi gjorde under hela 2019. Att detta var möjligt berodde till stor del på att vi hade alla digitala plattformar nedan på plats sedan innan. Därför kunde vi snabbt ställa om.

Hur ser Pfizers digitala ekosystem ut?
Utan att greppa allt för stort om Pfizers digitala kommunikation arbetar vi med följande kanaler:
• Webb
• Nyhetsbrev
• Sociala medier
• Video

Beroende på syfte och målgrupp finns flera tillvägagångssätt.För varje kanal finns några viktiga frågor vi ställer oss när vi utvecklar kommunikationen:
• För vem skapas innehållet?
• Vad ska besökarna göra med det eller känna efter sitt besök?
• Vilka ”call-to-actions” finns?

Vill vi att näringsministern ska re-tweeta ett inlägg om en föreslagen cancerstrategi för Sverige? Ska läkaren kunna ladda ner en doseringstabell? Eller ska patienten kunna beställa en informationsfolder med tips om hur de bäst hanterar sin sjukdom och behandling?

Olika sajter för olika målgrupper
När det gäller webb har Pfizer valt att dela upp innehållet på tre olika typer av sajter:
• Allmänhet (www.pfizer.se)
• Hälso- och sjukvårdspersonal (www.pfizerpro.se och www.pfizerplay.se)
• Patient (sajter med information om sjukdomar/ behandling)

På så sätt underlättas möjligheten att servera det innehåll som är mest relevant för respektive målgrupp. Webbsidorna är pull-marknadsföring i det digitala ekosystemet. De får mottagarna att söka sig till oss.

Läs hela artikeln