Världsberömda läkemedel – guldåren i svensk läkemedelsindustri

Den svenska läkemedelsarsenalen genomgick en dramatisk uppgradering under det sena 1900-talet. En rad framgångsrika svenska läkemedelsföretag utvecklade under dessa ”guldår” ett tiotal banbrytande läkemedel och lade grunden till en kraftig utlandsexpansion. Med ”Världsberömda läkemedel – guldåren i svensk läkemedelsindustri” får vi en unik blick bakom kulisserna tack vare bokens målsättning att låta människorna bakom framgångarna själva berätta om sina erfarenheter och insatser. I inte mindre än 31 kapitel får vi möta arbetet inom forskning & utveckling, tillverkning, kvalitet och marknadsföring.

Kompetenserna är varierande. Från läkare och veterinärer till kemister och apotekare. Det är emellertid slående hur mycket uthållighet och engagemang som alla bidragit med för att nå målet – att skapa ett nytt och bättre läkemedel.

Läs hela artikeln