Vaccinleverantörerna stoppar leveranserna till Svea Vaccin

Vaccinleverantören MSD stoppar sina leveranser till Svea Vaccin efter Aftonbladets 200 sekunders avslöjande.

Samtidigt har flera företag startat utredningar.
– Det är oacceptabelt utifrån de lagar och regler som finns, Elin Wobbeking, kvalitetschef på vaccinföretaget CSL Behring.

Aftonbladets 200 sekunder har avslöjat omfattande brister på Sveriges största vaccinationskedja – Svea Vaccin.
Granskningen visar att företaget brister i sin transportering av vaccinen och att de inte bibehåller kylkedjan, vilket i sin tur kan leda till att vaccinen blir verkningslösa. Det kan vara farligt för patienterna, enligt Läkemedelsverket.

Nu stoppar vaccinföretaget MSD, sina leveranser till Svea Vaccin.
– Alla som vaccinerar sig ska kunna lita på att det vaccin de får är hanterat på rätt sätt och ger det skydd det ska, skriver Nicklas Rosendal, kommunikationschef på MSD.

Enligt uppgifter till Aftonbladet levererar företaget bland annat vaccinen Gardasil 9, som skyddar mot HPV-virus och barnvaccinet MMR, som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund, till Svea Vaccin.
Nicklas Rosendal säger att de har tagit kontakt med Svea Vaccin för att få klarhet kring det som granskningen tagit upp.
– Vi har också meddelat Svea Vaccin att vi stoppar leveranserna av våra vaccin till dem tills vidare.
MSD levererar bland annat MMR-vaccin – som här ligger i en plastpåse och väntar på att levereras. Det behandlar mässling, påssjuka och röda hund, och är ett levande vaccin.

Flera företag har startat utredningar
Företaget Pfizer har startat en utredning. De levererar bland annat vaccin för TBE och hjärnhinneinflammation till Svea vaccin.
– Vid misstanke om att våra produkter hanteras på fel sätt har vi rutiner för hur det ska hanteras och har nu anmält detta till vår interna säkerhets- och kvalitetsavdelning, skriver Ulrika Chevalier, manager på Pfizers kommunikationsavdelning.

På CSL Behring, som levererar läkemedel mot Hepatit A till Svea Vaccin, har man också tagit granskningen på allvar.

De vill i nuläget undersöka vilka produkter de säljer till Svea Vaccin, och efter det besluta vilka åtgärder de kommer vidta.
– Det som framkommer är otroligt oprofessionellt. Svea Vaccin är ju en stor kedja som syns på många ställen. De är sluthanterare i en lång kedja av kylprodukter.
Kan det bli så att ni bryter med Svea Vaccin?
– Det kan jag inte svara på rak arm i dag. Det får vi ha en dialog med Läkemedelsverket om i så fall.

Patientsäkerhet är högsta prioritet
Även GlaxoSmithKline, som levererar runt tio olika typer av vaccin till Svea Vaccin, har startat en utredning.

– Patientsäkerhet är vår högsta prioritet på GSK. Vi är fast beslutna att tillverka och leverera läkemedel och vacciner av hög kvalitet i enlighet med fastställt regelverk, skriver Maria Ericson, presstalesperson på GSK.

Hon skriver också att GSK kommer fortsätta att samarbeta fullt ut med relevanta myndigheter för att säkerställa kvaliteten på produkterna.

Sanofi har agerat på samma vis som GSK och Pfizer, och inlett en dialog med Läkemedelsverket

Aftonbladet har hört av sig till övriga företag som levererar vaccin till Svea Vaccin – det vill säga Valneva, Bavarian Nordic och Scandinavian Biopharma Distribution. De har valt att inte svara på Aftonbladets frågor.

Region Stockholm ser över samarbetet
Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, som har ansvar för tillsynen, har inte startat en utredning.De säger att de tagit emot uppgifterna och kommer bedöma dem.
– Uppgifter till myndigheten gällande att lagstiftning inte efterlevs är ju allvarligt, säger Adam Alfredsson, presschef på Ivo.

De senaste fyra åren har Svea Vaccin fått 34 miljoner kronor i ersättning från Region Stockholm. Efter avslöjandet har också de startat en utredning.

Christoffer Bernsköld, avdelningschef för Närsjukvård på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, säger att han ser allvarligt på de uppgifter som framkommer i Aftonbladets granskning.

– Vi har omedelbart under dagen börjat arbeta för att bilda oss en uppfattning utifrån de uppgifter som framkommit. Det är för tidigt att uttala sig om vilka eventuella åtgärder som kan bli aktuella, säger han och fortsätter:

– För oss är patientsäkerheten viktigast. Vi kommer att givetvis att föra samtal med Svea Vaccin och gå till botten med vad som har hänt.