Uppdrag till Läkemedelsverket att förbereda inför EHDS

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ges rollen som marknadskontrollmyndighet för s.k. EHR-system (electronic health record system) och hälsoappar som beskrivs i överenskommelsen om förordning om det europeiska hälsodataområdet (EHDS).

Ladda ner:

I uppdraget ingår att Läkemedelsverket ska kartlägga vad de nya arbets-uppgifterna består av samt ta ställning till hur uppgifterna kan utföras på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Vid genomförandet av uppdraget ska Läkemedelsverket beakta i vilken utsträckning myndigheten i dag utför liknade arbetsuppgifter.