Umeåbolagets mål: 100 miljoner för fortsatt utveckling av ny cancerbehandling

Maréne Landström, professor i patologi vid Umeå Universitet, utsågs till Årets cancerforskare i Sverige 2024. Hennes upptäckter inom forskningen håller på att utvecklas till en cancerbehandling i bolaget MetaCurUm Biotech AB – och nu förbereder sig bolaget för att ta in nytt kapital för nästa steg.
– Vi siktar på att ta in runt 100 miljoner kronor och det finns ett bra intresse från institutionella investerare både i Sverige och Europa, säger vd Maarten de Château.

De senaste 15 åren har Professor Maréne Landström forskat på en speciell, onkogen TGFβ-signalväg som används av cancerceller för att bli invasiva och metastasera. Upptäckter i forskningen har lett till ett nytt bolag, MetaCurUm, som har som mål att utveckla en antikropp för att stoppa signalvägen och därmed spridning av tumörceller. MetaCurUms antikroppsläkemedel har potential att, jämfört med nuvarande tillgängliga läkemedel, leda till färre biverkningar, förbättrad livskvalitet och överlevnad.


Professor Maréne Landström, grundare av MetaCurUm Biotech AB, utsågs till Årets cancerforskare i Sverige 2024. Nu siktar Umeåbolaget på att ta in 100 miljoner kronor till fortsatt utveckling, berättar vd Maarten de Château.

Utmärkelsen till Årets Cancerforskare är en bekräftelse på att Maréne och hennes forskargrupp är något stort på spåren. Tillsammans med anslagen som Maréne tilldelades från Vetenskapsrådet och Cancerfonden i höstas skänker det också ett visst lugn till den forskargruppen, som likt andra akademiker alltid lever i väntan på nästa anslag.

Utnämningen stärker också Maréne i tron på att hon och hennes forskargrupp verkligen kan utveckla ett nytt cancerläkemedel.

– Ibland tänker jag ”hur ambitiös är jag som försöker skapa ett nytt cancerläkemedel”? Men när jag tittar på våra data så stärks jag i tron att fortsätta jobba på. Utmärkelsen och anslagen betyder otroligt mycket då vi nu kan behålla den kompetens vi har i forskargruppen, det är ju vi tillsammans tagit projektet till där vi är i dag, säger Maréne.

Samarbete med internationellt framstående forskare
Nu pågår ett arbete med att validera läkemedelskandidaten, göra fler in vivo-studier och undersöka antikroppen med andra behandlingar för att se om det går att få effekt på immunmodulatorer.

– Vi har etablerat samarbete med internationellt framstående forskare för att validera vår ”drug target”. De kommer att göra omfattande studier i bioinformatik och vi kan använda oss av mer kliniknära modeller.

Maréne har även gjort lovande fynd gällande biomarkörer till substansen, som möjliggör att man kan identifiera rätt patienter att behandla. Där undersöker forskargruppen, i samarbete med andra forskare i Sverige och Europa, kliniska material från män med prostatacancer.

– Om vi kan validera vår drug target ytterligare kan vi med hjälp av en specifik biomarkör stratifiera patienter i framtiden till vår nya behandling.

Kapital till slutförande av preklinisk utveckling
Arbetet med cancerläkemedlet är fortfarande i preklinisk fas. MetaCurUms vd, Maarten de Château, kommenterar nuläget:

– Parallellt med samarbetet med internationellt erkända forskare så jobbar vi med att ta in det större kapital som behövs för att slutföra den prekliniska utvecklingen av antikroppen och start av den kliniska utvecklingen. Vi siktar på att ta in kapitalet i slutet av 2024 eller början av 2025. Kapitalet behövs till processutveckling, tillverkning av mindre och större batcher för genomförande av toxstudier, som man måste ha gjort innan man går in i kliniska studier.

Vad betyder det för bolaget att Maréne Landström utsågs till Årets Cancerforskare i Sverige?
– Det är framför allt en väldigt fin och välförtjänt utmärkelse som vår grundare fått. Det är ett erkännande för hennes långa karriär som cancerforskare. Sedan är det klart det är positivt för MetaCurUm också eftersom vår behandlingsmetod utgår från Marénes forskning och priset visar på det gedigna arbete som ligger bakom vår läkemedelskandidat.

MetaCurUm Biotech AB får affärsstöd av Umeå Biotech Incubator.