UCB presenterar tvåårsdata för BIMZELX® vid axial spondylartrit och psoriasisartrit

Patienter med icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA) och med ankyloserande spondylit (AS) som behandlas med BIMZELX (bimekizumab) uppvisade bibehållna och konsekventa kliniska och patientrapporterade effektmått upp till två år.

Den nya datan visade att > 90 procent av patienterna med AS som behandlades med BIMZELX inte uppvisade radiografisk progression i kotpelaren under två år, enligt definitionen för modifierad Stoke Ankylosing Spondylitis Spine Score (mSASSS) förändring från baslinjen < 2

Patienter med psoriasisartrit (PsA) som behandlades med BIMZELX som tidigare inte fått biologiska läkemedel, och patienter som tidigare inte svarat tillräckligt på eller som inte tolererat tumörnekrosfaktorhämmare (TNFi-IR), uppvisade bibehållen och konsekvent minimal sjukdomsaktivitet (MDA) upp till två år

UCB, har presenterat tvåårsdata från fas III-studierna BE MOBILE 1 och BE MOBILE 2 samt den öppna förlängningen BE MOVING som utvärderar BIMZELX, en IL-17A och IL-17F-hämmare (IL = interleukin), i behandling av aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA) och ankyloserande spondylit (AS), även känd som radiografisk axial spondylartrit.

Effekten av BIMZELX-behandling på två års radiografisk progress i kotpelaren hos patienter med AS presenterades även i en muntlig presentation med nyligen uppdaterade resultat. Dessutom presenterades tvååriga BIMZELX-data vid psoriasisartrit (PsA) från fas III-studierna BE OPTIMAL och BE COMPLETE, samt den öppna förlängningen BE VITAL. Dessa data presenterades vid European Congress of Rheumatology, EULAR 2024, i Wien, Österrike 12–15 juni.1,2,3,4

”De bimekizumab-data vid axial spondylartrit som presenterades vid EULAR 2024 visade att icke-radiografiska och radiografiska axSpA-patienter uppnådde bibehållen inflammationssuppression under två år, och rapporterade bibehållna förbättringar av symtom, vilket har en betydande inverkan på vardagslivet, inklusive smärta i kotpelaren, morgonstelhet och trötthet,” sa Xenofon Baraliakos, professor i internmedicin och reumatologi, Ruhr-University Bochum, Bochum, Tyskland. ”Ett av de långsiktiga behandlingsmålen vid axSpA är förebyggande av strukturell progress. Dessa data visade att majoriteten av patienterna med axial spondylartrit som behandlades med bimekizumab inte hade någon radiografisk progress i kotpelaren under två år.”

Inom axSpA-spektrumet uppnådde och bibehöll en av två patienter som behandlades med BIMZELX under två år en förbättring på 40 procent eller mer i tecken och symtom av axSpA, Assessment of SpondyloArthritis international Society (ASAS40).1† Vid två år erhöll sex av tio patienter med antingen nr-axSpA eller AS en Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS) med låg sjukdomsaktivitet (ASDAS < 2,1) och tre av tio uppnådde ett stadie av inaktiv sjukdom (ASDAS < 1,3).1‡ Sent uppdaterade data visade att patienter med AS som behandlas med BIMZELX visade minimal radiografisk progress i kotpelaren över två år, och det fanns en hög andel patienter utan progress, inklusive de med skador i kotpelaren vid baslinjen. Vidare visade ettåriga resultat och post hoc-analyser från BE MOBILE 1 och BE MOBILE 2 att behandling med BIMZELX avsevärt förbättrade MRT-bilder av inflammation, reducerade erosioner och ökad backfill samt ökat fett i sakroiliakalederna hos patienter med nr-axSpA och AS, vilket kan vara tecken på vävnadsreparation.6

Vid PsA visade en av två patienter som behandlades med BIMZELX och som tidigare inte fått biologiska läkemedel, och patienter som tidigare inte svarat tillräckligt på eller som inte tolererat tumörnekrosfaktorhämmare (TNFi-IR), bibehållen minimal sjukdomsaktivitet (MDA) under två år. Patienter uppnådde även bibehållen remission i upp till två år mätt med Disease Activity Index for Psoriatic Arthritis (DAPSA) remission (REM) eller låg sjukdomsaktivitet (LDA) (REM ≤ 4; REM + LDA ≤ 14) svar och DAPSA-förändring från baslinjen.4

Förklaring:

Non-responder imputation
Multipel imputation

Referenser

Baraliakos X, Deodhar A, van der Heijde D, et al. Long-term sustained efficacy and safety of bimekizumab across the full spectrum of axial spondyloarthritis: 2-year results from two Phase 3 studies. Abstract at EULAR 2024, Vienna, Austria.
2. Baraliakos X, Ramiro S, Maksymowych WP, et al. Minimal spinal radiographic progression in patients with radiographic axial spondyloarthirits over two years of bimekizumab treatment: results from a Phase 3 open-label extension study. Late-breaking presentation at EULAR 2024, Vienna, Austria.
3. Marzo-Ortega H, Mease P, Dougados M, et al. Sustained improvements with bimekizumab in patient-reported symptoms of axial spondyloarthritis: 2-year results from two phase 3 studies. Abstract at EULAR 2024, Vienna, Austria.
4. Coates L, Kristensen L, Ogdie A, et al. Bimekizumab-treated patients with active psoriatic arthritis showed sustained achievement of minimal disease activity and remission: up to 2-year results from two phase 3 studies. Abstract at EULAR 2024, Vienna, Austria.
5. BIMZELX [prescribing information]. Smyrna, GA: UCB, Inc.
6. Maksymowych W, Ramiro S, Poddubnyy D, et al. Impact of bimekizumab on MRI inflammatory and structural lesions in the sacroiliac joints of patients with axial spondyloarthritis: 52-week results and post hoc analyses from the BE MOBILE 1 and 2 phase 3 studies. Abstract at EULAR 2024, Vienna, Austria.

SE-BK-2400093