Transient Pharma attraherar 16 MILJ SEK i investeringar

Transient Pharma har genom en nyemission tagit in 16 miljoner SEK i finansiering från SmiLe Inject Capital AB och privata investerare för att finansiera den prekliniska utvecklingen av sitt innovativa läkemedelskoncept.

Transient Pharma fokuserar på att bekämpa systemiska inflammatoriska sjukdomstillstånd genom att utveckla nya läkemedel inspirerade av naturens sofistikerade försvarsmekanismer. Företaget solida vetenskapliga grund bygger på 20 års forskning ledd av MD, PhD, Professor Artur Schmidtchen, som grundade Transient Pharma AB tillsammans med Helene Hartman.

Läkemedelskandidaten TIM-03 är en optimerad multifunktionell peptid som efterliknar den naturliga strukturen från en del av proteinet trombin och som har både antiinflammatoriska och antibakteriella egenskaper. Verkningsmekanismen och dess sk targets,inklusive blockering av receptorn CD14, är väl definierade och publicerade i Nature Communications. De lovande in vivo-resultaten indikerar dess potential för klinisk användning och Transient Pharma AB är nu redo att accelerera den pre-kliniska utvecklingen av en ny typ av läkemedel.

– Vi är tacksamma för det stora intresset och uppskattar förtroendet från våra investerare, säger Helene Hartman, vd för Transient Pharma.

Helene Hartman och Artur Schmidtchen har även grundat Xinnate AB, som utvecklar läkemedel med peptiden TCP-25 för topikal behandling av inflammatoriska hudsjukdomar. Xinnate AB förbereder för närvarande en fas 2-studie av TCP-25-gel för den sällsynta sjukdomen Epidermolysis Bullosa.