TLV subventionerar läkemedel mot cystisk fibros

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att läkemedlen Kaftrio, Kalydeco och Symkevi som behandlar cystisk fibros kommer att ingå i högkostnadsskyddet.

– Det är glädjande att patienter med cystisk fibros, som har ett stort behov av nya behandlingar, nu får läkemedlen subventionerade, säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV.

TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och regionerna för läkemedel mot cystisk fibros. Överläggningarna har resulterat i en sidoöverenskommelse mellan företaget och regionerna som gör att kostnaderna för att behandla med Kaftrio, Kalydeco och Symkevi sänks. Sidoöverenskommelsen omfattar även Orkambi som marknadsförs av samma företag och som därmed fortsatt kan subventioneras.

– Att läkemedel har rimliga priser är viktigt för att så många som möjligt ska få ta del av de behandlingar de behöver, säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV.

Utgångspunkter för beslut

TLV:s uppdrag är att utvärdera om läkemedlen har ett rimligt pris i förhållande till nyttan av behandlingen där både förbättringar i livskvalitet och livslängd beaktas. Det kallas värdebaserad prissättning och innebär att varje företag som har ett bra läkemedel ska få betalt efter hur mycket nytta patienten får av behandlingen. TLV värderar läkemedel utifrån lagen om läkemedelsförmåner och den etiska plattform som har tagits fram av riksdagen för hur offentlig sjukvård ska prioriteras.