TLV föreslår metoder för att mäta om apotekskunderna får sina läkemedel direkt

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har lämnat över förslag till regeringen på metoder för hur återkommande mätningar av apotekens direktexpedieringsgrad för läkemedel kan ske. Förslaget omfattar både fysiska apotek och e-handelsapotek.

Att läkemedel som kunder efterfrågar finns tillgängliga i rätt tid är en förutsättning för att behandlingen ska kunna påbörjas. En av apotekens huvuduppgifter är att tillhandahålla läkemedel. Det ställer höga krav på apoteken att lagerhålla läkemedel till sina kunder.

TLV föreslår att den mätning som tidigare gjorts på fysiska apotek upprepas och utvecklas så att den även innehåller information om vilka varunummer som inte finns tillgängliga.

– Med en utvecklad enkätmetod för att mäta direktexpedieringsgrad kommer vi kunna förbättra kvaliteten och fördjupa analyserna. Nu kommer vi se vilka läkemedel som kunderna inte får med sig direkt och vad det beror på, säger Gunilla Rönnholm, enhetschef på TLV.

För e-handeln behöver en ny metod utvecklas som är anpassad utifrån förutsättningarna för
e- handelsapoteken.

– Köpprocessen hos e-handelsapoteken skiljer sig från hur den ser ut på de fysiska apoteken. Nu kommer vi kunna följa förutsättningar för att e-handelskunderna ska få sina läkemedel vid den tid som man kommit överens om, säger Gunilla Rönnholm.

Genom mätningarna kommer vi få svar på

  • Vilka läkemedel som är mer eller mindre tillgängliga.
  • Orsaker till att kunden inte blir direktexpedierad.
  • Vilka orsaker som ligger inom apotekens ansvarsområden och vad som beror på andra faktorer som apoteken inte kan påverka.
  • Direktexpedieringsgrad även för e-handelsapoteken.

Återkommande mätningar

TLV mätte 2019 direktexpedieringsgraden med en enkät på fysiska apotek, i linje med den metod som Sveriges Apoteksförening använde 2015. Genom att utgå ifrån de tidigare enkäterna i kommande mätning kan resultaten jämföras över tid. Parallellt med en enkätundersökning föreslås en pilotundersökning med en enklare metod, i syfte att utvärdera om den skulle kunna vara ett alternativ i framtida mätningar på de fysiska apoteken. Metoden för e-handelsapoteken ska också utvecklas för att öka precisionen i mätningen.

Fakta

Lagen (2009:366) om handel med läkemedel förändrades 1 juli 2023 och apotekens tillhandahållandeskyldighet skärptes något genom att de ska anpassa sina lager utifrån konsumenternas behov där apoteken verkar.

Direktexpediering på fysiska apotek innebär att kunden får alla efterfrågade läkemedel på recept med sig på en gång. Inom e-handeln innebär direktexpediering att apoteket har sänt i väg kundens beställning i tid för att leveransen ska ha möjlighet att komma fram vid den tidpunkt kunden valt.