Tikomed och neurokliniken i Oslo i forskningssamarbete inom ALS

Det svenska biofarmabolaget TikoMed och The Division of Clinical Neuroscience vid Oslo universitetssjukhus har nyligen undertecknat ett forskningssamarbetsavtal inom Amyotrofisk lateralskleros – ALS.

TikoMed har tidigare genomfört och rapporterat om två kliniska fas 2a-studier på ALS patienter, båda med lovande resultat.1,2 Såväl säkerhet som tolerabilitet för läkemedelskandidaten ILB® hos patienterna kunde verifieras. Dessutom pekar resultaten på ILB®s framtida potential som det första sjukdomsmodifierande läkemedlet för behandling av både familjär- och sporadisk ALS med minimala biverkningar.

Lars Bruce, som ligger bakom utvecklingen av ILB® och leder programmet kommenterar:
”Min hypotes är att ILB® representerar «The Missing Link» som orkestrerar kroppens signaler för reparation av vävnader. ILB® aktiverar kroppens naturliga reparationssystem och är ett läkemedel som behandlar neurodegenerativa och neuroinflammatoriska processer genom endogen aktivering av en repertoar av tillväxtfaktorer. Jag sätter stort hopp till att samarbetet med Oslo Universitetssjukhus ska leda till mer kunskap och bättre behandlingsalternativ för patienter med ALS.”

”Vi är mycket exalterade över den kliniska potentialen för ILB®, en behandling som kan visa sig vara banbrytande för patienter inom flera förödande neurodegenerativa sjukdomar”, säger TikoMeds vetenskapliga rådgivare, professor Ann Logan som är hedersprofessor i regenerativ medicin vid University of Warwick.

Publikationer:

  1. Logan A, Nagy Z, Barnes NM,Belli A, Di Pietro V, Tavazzi B, Lazzarino G, Lazzarino G, Bruce L, Persson LI. A phase II open label clinical study of the safety, tolerability and efficacy of ILB® for Amyotrophic Lateral Sclerosis. PLoS One. 2022 May 25;17(5):e0267183. doi: 10.1371/journal.pone.0267183. PMID: 35613082; PMCID: PMC9132272.
  1. Srinivasan V, Homer V, Barton D, Clutterbuck-James A, Jenkins S, Potter C, Brock K, Logan A, Smith D, Bruce L, Nagy Z, Bach SP. A low molecular weight dextran sulphate, ILB®, for the treatment of Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS): an open-label, single-arm, single-centre, phase II trial. PLoS One. 2024 (in press).