Svensk export slår alla rekord

Nya siffror från SCB visar att den svenska hälsoexporten slår alla rekord med en toppnotering på 152 miljarder kronor under 2023, en ökning med tio procent jämfört med föregående år. Det gör hälsoexporten till Sveriges näst största exportkategori, bara fordonsindustrin är större. Samtidigt uppger vart tredje hälsoföretag svårigheter med att komma i kontakt med kunder. Företagen prioriterar också i högre utsträckning traditionella marknader och länder i vårt närområde, visar Swecares rapport Hälsoexportbarometern som publicerades idag, den 26 mars 2024.

För femte året släpper Swecare sin rapport, Hälsoexportbarometern. Värdet av den svenska hälsoexporten har mer än fördubblats de senaste tio åren och utgör idag 7,3 procent av den totala svenska exporten. Detta är av stor betydelse för Sveriges tillväxt, sysselsättning och välstånd. I verkligheten är den svenska hälsoexporten större än så, eftersom dessa siffror enbart avser läkemedel.

Utöver SCB-statistiken har över 60 hälsoföretag fått ge sin syn på utvecklingen. De bekräftar dessa positiva siffror och uttrycker stor optimism inför framtiden. Samtidigt uppger vart tredje medlemsföretag svårigheter med att komma i kontakt med kunder. I och med världsekonomins svacka har även finansiering seglat upp som en av de stora utmaningarna. Hälsoexportbarometern visar i år också att företagen i högre utsträckning prioriterar traditionella marknader och länder i vårt närområde.

Det råder just nu något av ett momentum kring hälsa och export. En ny samordnare för regeringens life science-kontor har utsetts och arbetet med att uppdatera life science-strategin från 2019 pågår. Före årsskiftet presenterade regeringen också två nya strategier, Strategin för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft och den s.k. reformagendan för svenskt bistånd. I dessa pekas hälsa och life science ut som prioriterade områden. Ett tydligt mål är att öka synergierna mellan bistånd och handel och här får privata aktörer en tydligare roll.

– Hälsa är en grundläggande förutsättning för utveckling och svenska hälsobolag besitter stor kunskap, erfarenhet och innovationskraft. Det finns också ett starkt engagemang för att bidra till utveckling i världen. Potentialen är stor för just hälsa att bli ett lyckat exempel på synergier mellan handel och bistånd, säger Maria Helling, vd Swecare.

Men mot bakgrund av de utmaningar som sektorn ändå rapporterar och att Sveriges största exportmarknader är Tyskland och Norge, finns ett behov av åtgärder för att regeringens strategier ska kunna omsättas i praktiken.

– För att svenska företag ska våga satsa på låg- och medelinkomstländer krävs nu konkreta verktyg och stärkta främjandeinsatser.

Om rapporten
Länk till rapporten: Hälsoexportbarometern 2024
Hälsoexportbarometern är Swecares årliga kartläggning av svensk hälsoexport. Rapporten baseras på SCB:s exportsiffror, en enkät besvarad av Swecares medlemsföretag samt intervjuer av nyckelpersoner inom hälsosektorn. Årets enkät genomfördes i januari och besvarades av 63 av Swecares 112 medlemsföretag. I årets rapport medverkar socialminister Jakob Forssmed, sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, det nationella life science-kontorets chef Jeanette Edblad samt företagsledare från AstraZeneca, Getinge, Mölnlycke, OneTwo Analytics och Zenicor Medical Systems.