Svenonius lämnar

Irene Svenonius slutar som regionråd efter sju år

Oppositionsregionrådet Irene Svenonius meddelade den 29 februari vid ett extrainsatt möte med den moderata regiongruppen i Stockholm att hon lämnar såväl sina uppdrag för Moderaterna i Region Stockholm som övriga uppdrag för Moderaterna. Detta efter sju år som gruppledare på heltid, varav sex år som finansregionråd (2017-2022) i en omvälvande tid för Stockholmsregionen.

Under dessa år har regionen letts genom en pandemi, etablerat landets kortaste vårdköer och byggt ut kollektivtrafiken med nya tunnelbanelinjer samtidigt som det var ordning och reda i ekonomin med årliga överskott. Utöver det har Karolinska Universitetssjukhuset i Solna färdigställts och driftsatts. Sjukhuset är idag Europas bästa sjukhus, som flera år i rad nu rankats bland de tio bästa i hela världen.

– Jag har lett den moderata regiongruppen i sju år, i medgång och motgång. Vi har sedan valförlusten 2022 format vår oppositionsroll och satt igång ett omfattande utvecklingsarbete av Moderaternas politik för att förtjäna ökat förtroende bland Stockholmarna 2026. Det känns nu, mitt i mandatperioden, helt rätt att lämna över ansvaret till någon annan. Nästa person att leda M-gruppen måste ha bästa förutsättningar genomföra ett maktskifte som städar upp efter det kaos i ekonomi, kollektivtrafik och sjukvård som Socialdemokraterna i rekordfart skapat.

– När jag i november 2016 ombads bli finansregionråd, var det främst för att styra upp ett inflyttningsklart Karolinska och förhandla om NKS-avtalet med Skanska. Resultatet gav kraftigt minskade kostnader för skattebetalarna som gjorde det möjligt att höja kvaliteten i både sjukvården och kollektivtrafiken. Det var oerhört glädjande att vi blev återvalda 2018 efter tolv års styre och det värmer att jag i båda valen jag ställt upp i har fått förtroendet att bli personvald av invånarna i min valkrets. Valresultatet 2022 var däremot självklart en stor besvikelse. Det som gläder mig allra mest av resultaten av gångna års arbete är att Karolinska universitetssjukhuset rankats i världstoppen flera år i rad och idag är Europas bästa sjukhus. Det innebär att fler överlever i dag tack vare medarbetarnas kompetens, säger Irene Svenonius.

– Efter att ha varit engagerad i utvecklingen av Stockholmsregionen i över 30 år, som tjänsteman i Stockholm stad och förtroendevald i regionen, finns det mycket att vara stolt över. Den historiska utbyggnaden av tunnelbanan och att Karolinska universitetssjukhuset gavs möjlighet att nå världstoppen kommer tjäna länets invånare väl under överskådlig framtid, säger Irene Svenonius.

Irene Svenonius lämnar uppdragen som regionråd och moderat gruppledare omedelbart. Vad hon ska göra framåt kommer hon att återkomma till.

Moderaternas process med val av hennes efterträdare leds av fullmäktigegruppens nomineringskommitté, med inriktning att val av efterträdare kan ske vid regionfullmäktige 26 mars.

hero image