Progress PR

Produkter/tjänster:

Progress är en PR-byrå med inriktning på strategisk kommunikation och Public Affairs. Vi har mångårig erfarenhet av medierelationer, påverkansarbete, politik och krishantering. Våra konsulters samlade kompetens gör att vi kan erbjuda ett brett utbud av PR- och PA-tjänster samtidigt som vi har den lilla byråns engagemang och flexibilitet.

Två av våra seniora medarbetare är helt specialiserade på ämnesområdet medicin och hälsa med spetskompetens inom onkologi och hematologi:

Gitte Strindlund, tidigare redaktör och presschef på Cancerfonden och kommunikationsansvarig på Karolinska Institutet.

Peter Lundström, tidigare journalist på Sveriges Radios vetenskapsredaktion och kommunikationsansvarig på ReAct, ett internationellt nätverk mot antibiotikaresistens.

Båda har gedigen medicinjournalistisk bakgrund och är IMA/VIMA-certifierade av Läkemedelsakademin.

Kontakt, Public Affairs:

Robbin Grönstedt, VD

[email protected]
+46 70-252 80 34

Kontakt, medicin och hälsa:

Gitte Strindlund, seniorkonsult

[email protected]
+46 76-867 50 55

Peter Lundström, seniorkonsult

[email protected]
+46 70-937 15 35

Narva Communications

Produkter/tjänster:
PR
Kommunikationsstrategisk rådgivning
Presskontakter och medieträning
Public Affairs
Samhällskontakter
Kriskommunikation och krisövningar
Omvärldsanalys och medieanalys
Onlinekommunikation
Finansiell kommunikation
Textproduktion
Annonser och annan köpt media
Reklam
Marknadsanalys
Taktisk och strategisk marknadsplanering
Sälj- och butikskampanjer
Varumärkesstrategier
Sociala mediakampanjer
Reklamkoncept och lanseringskampanjer
Grafisk design
Grafisk produktion
Digitala produktioner
Förpackningsdesign
Adaptering av internationella kampanjer

Kunder & områden:
Narva är en kommunikationsbyrå som löser strategiska utmaningar och skapar bättre affärer. Vi är en fullservicebyrå som arbetar med alla typer av kommunikation på många olika arenor. Ett av våra specialistområden är Life Science. Vi har uppdragsgivare inom läkemedel, medicinteknik, forskning, E-hälsa samt vård och omsorg, i såväl privat som offentlig regi. Våra medarbetare har bakgrund från bland annat läkemedelsindustri, sjukvård, forskning inom life science, fackpress och tunga  nyhetsmedier. Flera medarbetare är IMA-diplomerade av Läkemedelsakademin.

Narvas Visual-team utvecklar och designar i samarbete med Life Science-teamet trycksaker, hemsidor, appar, film, onlinekampanjer, annonser och annat analogt och digitalt material.

Antal anställda:
5
0

 

Prenumerera