Narva Communications

PR-tjänster, Reklambyråer

Produkter/tjänster:
PR
Kommunikationsstrategisk rådgivning
Presskontakter och medieträning
Public Affairs
Samhällskontakter
Kriskommunikation och krisövningar
Omvärldsanalys och medieanalys
Onlinekommunikation
Finansiell kommunikation
Textproduktion
Annonser och annan köpt media
Reklam
Marknadsanalys
Taktisk och strategisk marknadsplanering
Sälj- och butikskampanjer
Varumärkesstrategier
Sociala mediakampanjer
Reklamkoncept och lanseringskampanjer
Grafisk design
Grafisk produktion
Digitala produktioner
Förpackningsdesign
Adaptering av internationella kampanjer

Kunder & områden:
Narva är en kommunikationsbyrå som löser strategiska utmaningar och skapar bättre affärer. Vi är en fullservicebyrå som arbetar med alla typer av kommunikation på många olika arenor. Ett av våra specialistområden är Life Science. Vi har uppdragsgivare inom läkemedel, medicinteknik, forskning, E-hälsa samt vård och omsorg, i såväl privat som offentlig regi. Våra medarbetare har bakgrund från bland annat läkemedelsindustri, sjukvård, forskning inom life science, fackpress och tunga  nyhetsmedier. Flera medarbetare är IMA-diplomerade av Läkemedelsakademin.

Narvas Visual-team utvecklar och designar i samarbete med Life Science-teamet trycksaker, hemsidor, appar, film, onlinekampanjer, annonser och annat analogt och digitalt material.

Antal anställda:
5
0

 

Hemsida

www.narva.se/

Adress

Box 3357, 103 67 Stockholm

Besöksadress

Biblioteksgatan 29

Telefon

08-599 211 00