Kantar Sifo

Produkter och tjänster:
TNS Sifo är Sveriges ledande företag när det gäller marknadsundersökningar. Navigare, en division inom företaget, har sedan starten 1985 arbetat uteslutande med undersökningar inom läkemedel, hälsa och sjukvård. Navigares bas är den nordiska marknaden där vi genomför marknadsundersökningar med vår egen fältpersonal. Internationella uppdrag görs tillsammans med våra samarbetspartners runt om i världen. Vi genomför undersökningar i alla faser, från innovationsundersökningar långt före lansering, till lanseringsförberedande som annons, koncept och säljsamtalstester till undersökningar vid lansering som budskapsuppföljning, marknadspenetration och varumärkesundersökningar.

Vi genomför
Kvantitativa undersökningar
· Postala enkäter
· Webb-intervjuer
· Telefonintervjuer
· Dagböcker
· Kvalitativa undersökningar
· Personliga djupintervjuer
· Fokusgrupper

Målgrupper:
· Läkare – alltifrån från allmänläkare till mycket specialiserade läkare
· Sjuksköterskor/barnmorskor
· Annan vårdpersonal
· Betalare – både på nationell nivå samt på regional / lokal nivå
– Opinionsledare (KOLs) och LMK-medlemmar
· Slutanvändare – patienter, anhöriga, konsumenter

Våra intervjuare är professionella medicinska intervjuare med lång erfarenhet av läkarintervjuer i Sverige, Norge, Danmark och Finland, och våra konsulter har lång erfarenhet från läkemedelsbranschen såväl som från den medicinska undersökningsbranschen.

Eftersom TNS är en världsledande aktör inom marknadsundersökningar så innebär det att våra kunder alltid får tillgång till senaste produktutvecklingen inom olika områden och vi har bla tillgång till en mycket stor, riksrepresentativ webbpanel, på ca 150 000 konsumenter. Detta är en stor fördel för kunder som vill genomföra undersökningar bland befolkningen för att ha som underlag till hälsoekonomiska studier, PR aktiviteter och liknande. I panelen har vi också screenat för olika kroniska diagnoser så att våra kunder lätt ska kunna komma i kontakt med sina slutanvändare. Inom TNS Sifo arbetar vi ständigt med att överföra kompetens mellan olika discipliner och områden för att erbjuda våra kunder en optimal produkt och tjänst.

Kontaktpersoner
Karin Hedelin-Lundén, [email protected]
Eva Pokkinen-Forster, [email protected]
Lena Berggren, [email protected]
Maria Hildell, [email protected]
Emelie Bischoff, [email protected]
Benny Chemnitz-Nielsen, [email protected]
Anna Woxström, [email protected]
Antal anställda:
ca 300 på TNS Sifo

IQVIA

WEB www.iqvia.com
ADDRESS Pyramidvägen 7,  169 56 Solna
PHONE +46 8 50884200
E-MAIL [email protected]
EMPLOYEES 65000 global where of 500 in the Nordics
FOUNDED 2016 through the merger of IMS Health and Quintiles

IQVIA is a leading global provider of advanced analytics, technology solutions and contract research services to the life sciences industry. Formed through the merger of IMS Health and Quintiles, IQVIA applies human data science —

leveraging the analytic rigor and clarity of data science to the ever-expanding scope of human science — to enable companies to reimagine and develop new approaches to clinical development and commercialization, speed innovation and accelerate improvements in healthcare outcomes. Powered by the IQVIA CORE™,

IQVIA delivers unique and actionable insights at the intersection of large-scale analytics, transformative technology and extensive domain expertise, as well as execution capabilities. With approximately 65,000 employees, IQVIA conducts operations in more than 100 countries.

IQVIA is a global leader in protecting individual patient privacy. The company uses a wide variety of privacy-enhancing technologies and safeguards to protect individual privacy while generating and analyzing information on a scale that helps healthcare stakeholders identify disease patterns and correlate with the precise treatment path and therapy needed for better outcomes. IQVIA’s insights and execution capabilities help biotech, medical device and pharmaceutical companies, medical researchers, government agencies, payers and other healthcare stakeholders tap into a deeper understanding of diseases, human behaviors and scientific advances, in an effort to advance their path toward cures. To learn more, visit www.iqvia.com.

 

Prenumerera