Kantar Sifo

Marknadsanalys/-strategi, Marknadsundersökningar/-information

Produkter och tjänster:
TNS Sifo är Sveriges ledande företag när det gäller marknadsundersökningar. Navigare, en division inom företaget, har sedan starten 1985 arbetat uteslutande med undersökningar inom läkemedel, hälsa och sjukvård. Navigares bas är den nordiska marknaden där vi genomför marknadsundersökningar med vår egen fältpersonal. Internationella uppdrag görs tillsammans med våra samarbetspartners runt om i världen. Vi genomför undersökningar i alla faser, från innovationsundersökningar långt före lansering, till lanseringsförberedande som annons, koncept och säljsamtalstester till undersökningar vid lansering som budskapsuppföljning, marknadspenetration och varumärkesundersökningar.

Vi genomför
Kvantitativa undersökningar
· Postala enkäter
· Webb-intervjuer
· Telefonintervjuer
· Dagböcker
· Kvalitativa undersökningar
· Personliga djupintervjuer
· Fokusgrupper

Målgrupper:
· Läkare – alltifrån från allmänläkare till mycket specialiserade läkare
· Sjuksköterskor/barnmorskor
· Annan vårdpersonal
· Betalare – både på nationell nivå samt på regional / lokal nivå
– Opinionsledare (KOLs) och LMK-medlemmar
· Slutanvändare – patienter, anhöriga, konsumenter

Våra intervjuare är professionella medicinska intervjuare med lång erfarenhet av läkarintervjuer i Sverige, Norge, Danmark och Finland, och våra konsulter har lång erfarenhet från läkemedelsbranschen såväl som från den medicinska undersökningsbranschen.

Eftersom TNS är en världsledande aktör inom marknadsundersökningar så innebär det att våra kunder alltid får tillgång till senaste produktutvecklingen inom olika områden och vi har bla tillgång till en mycket stor, riksrepresentativ webbpanel, på ca 150 000 konsumenter. Detta är en stor fördel för kunder som vill genomföra undersökningar bland befolkningen för att ha som underlag till hälsoekonomiska studier, PR aktiviteter och liknande. I panelen har vi också screenat för olika kroniska diagnoser så att våra kunder lätt ska kunna komma i kontakt med sina slutanvändare. Inom TNS Sifo arbetar vi ständigt med att överföra kompetens mellan olika discipliner och områden för att erbjuda våra kunder en optimal produkt och tjänst.

Kontaktpersoner
Karin Hedelin-Lundén, [email protected]
Eva Pokkinen-Forster, [email protected]
Lena Berggren, [email protected]
Maria Hildell, [email protected]
Emelie Bischoff, [email protected]
Benny Chemnitz-Nielsen, [email protected]
Anna Woxström, [email protected]
Antal anställda:
ca 300 på TNS Sifo

Hemsida

www.tns-sifo.se/

Besöksadress

Vasagatan 11, Stockholm alt. Kungstorget 2, Göteborg

Telefon

08-507 42 000, 031-727 39 00