Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Produkter/tjänster:
Mannheimer Swartlings branschgrupp för Health Care och Life Sciences har en bred och djup specialisering avseende frågor som är av särskild vikt för läkemedel/biotech, medicinteknik och vård/omsorgsföretag.

  • Vi arbetar med den forskande industrin i vitt skilda frågor. Aktuella områden är frågor om samarbete och umgänge mellan industrin och sjukvården inkluderande allt från forskning och kliniska prövningar till sponsring och annat samröre, upprättande av guidelines, marknadsföring och informationshantering m.m.
  • Ett annat område av stor vikt är subvention av läkemedel och utbytbarhetsfrågor, där vi har omfattande specialistkompetens avseende såväl planering och förberedelse av ansökan till TLV som överklagande i domstol av TLVs beslut om subvention respektive Läkemedelsverkets beslut om utbyte av läkemedel.
  • Ett tredje angeläget område är skyddet mot otillbörlig konkurrens från generikaprodukter. Aktuella frågor gäller bl a regulatoriskt dataskydd och sekretess, möjligheter för innovativa företag att vidta åtgärder i anledning av Läkemedelsverkets tillämpning av det s k förenklade förfarandet, generisk substitution m.m. Vi ser också ett ständigt ökande behov av rådgivning avseende offentlig upphandling av produkter och tjänster i branschen. Listan på branschspecifik kompetens kan göras lång. Naturligtvis arbetar vi också med till exempel frågor om licensiering, tillstånd, märkning, distribution och leveransplikt.

Affärsidé:
Mannheimer Swartling är Nordens ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Genom att kombinera högsta juridiska kompetens med ingående branschkunskap erbjuder vi våra klienter kvalificerad affärsjuridisk rådgivning med stort mervärde. Vi är en fullservicebyrå med omfattande internationell verksamhet och har uppdrag över hela världen. Flera år i rad har vi utsetts till såväl klienternas som studenternas favoritbyrå.

Kontaktpersoner/e-post:
Delägare Helén Waxberg, [email protected]
Delägare Johan Carle,  [email protected]

Antal anställda:
Ca 600 varav ca 400 är jurister

 

 

Prenumerera