Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Juridiska tjänster

Produkter/tjänster:
Mannheimer Swartlings branschgrupp för Health Care och Life Sciences har en bred och djup specialisering avseende frågor som är av särskild vikt för läkemedel/biotech, medicinteknik och vård/omsorgsföretag.

Affärsidé:
Mannheimer Swartling är Nordens ledande affärsjuridiska advokatbyrå. Genom att kombinera högsta juridiska kompetens med ingående branschkunskap erbjuder vi våra klienter kvalificerad affärsjuridisk rådgivning med stort mervärde. Vi är en fullservicebyrå med omfattande internationell verksamhet och har uppdrag över hela världen. Flera år i rad har vi utsetts till såväl klienternas som studenternas favoritbyrå.

Kontaktpersoner/e-post:
Delägare Helén Waxberg, [email protected]
Delägare Johan Carle,  [email protected]

Antal anställda:
Ca 600 varav ca 400 är jurister

 

 

Hemsida

www.mannheimerswartling.se

Adress

Box 1711, 111 87 Stockholm

Besöksadress

Norrlandsgatan 21

Telefon

08-595 06 000