medicininstruktioner.se

medicininstruktioner.se
är en oberoende samlingsportal med instruktionsfilmer för handhavande av
läkemedel och medicinska hjälpmedel. Syftet är att öka följsamhet och bidra
till förbättrad läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet.

Ett starkt stöd för:
* patienter

* sjukvårdspersonal

* apoteksanställda

* vårdutbildningar

En unik kanal för läkemedels- och medtechbolag för att nå patienter och sjukvårds- och apotekspersonal med instruktionsfilm. En medverkan innebär ett tryggt stöd för patienterna, en uppskattad service till sjukvårdspersonalen och ett mervärde för ert läkemedel!

Ett abonnemang inkluderar egen filmsida, fria påminnelsekort, fri publicering av informationsdokument och länkar, statistik, medverkan på apotekslistor och pushnotis via appen vid publicering.

  
Vi når ut:

* till vårdpersonal: regelbunden annonsering i medicinska tidskrifter, direktutskick, medverkan vid medicinska kongresser, information till och kontakter med läkemedelskommittéer, läkemedelsenheter och
1177 Vårdguiden.

* till apotek: samarbeten med Sveriges apotek.

* till patienter:  sjukvårds- och apotekspersonal hänvisar till instruktionsfilm vid förskrivning och i samband med rådgivningssituationen.

För er som ännu inte har instruktionsfilm hjälper vi till att producera. Med djup kompetens inom området och mycket god kunskap om regelverket gör vi det både tids- och kostnadseffektivt.

Kontakt:Therese Christiernin

Tel:  070–791 33 29

e-post: [email protected]

 

 

The BlocPartners Nordic

JOBBAR DU PÅ LÄKEMEDELSBOLAG OCH LETAR EFTER EN PARTNER
SOM KAN DIN MARKNAD? DÅ HAR DU KOMMIT RÄTT!

BlocPartners Nordic levererar medicinsk marknadsföring, medicinsk kommunikation och regulatorisk service för hela Norden
• Välriktad kommunikation med läkare, sjuksköterskor, patienter, konsumenter och andra beslutsfattare som du vill ska se, förstå och relatera till ditt varumärke.

Hög medicinsk kompetens
• Medicinska copywriters som är läkare och forskare.
• Hög kvalitet – välgrundat, språkgranskat, flera kontrollinstanser.

Inom regelgränserna
• Kontinuerligt uppdaterade inom ländernas regelverk för marknadsföring av läkemedel i Norden (IMA certifikat, MCA 1,2 och 5).
• Tillgång till expertkompetens inom varje marknad.

Veeva Vault PromoMats / Zinc MAPS
• Hantering av hela arbetsflödet i PromoMats eller Zinc MAPS – från innehållsskapande, referensannotering och granskning under arbetets gång fram till slutgiltigt godkännande.

Lång erfarenhet
• Verksam inom Life Science sedan 1999.

Trygghet, kreativitet och aktualitet/omvärldsbevakning
• Prisbelönta reklamkoncept.
• Deltagande i internationellt juryarbete (CannesLions, Globalawards, Lisbon Health).

Del av the BlocPartners, det ledande globala nätverket med OBEROENDE kreativa byråer inom Life Science
• Unika insikter, kompetens och resurser vad gäller lokala regulatoriska frågor och kulturella aspekter.

 

Kontakt:
Hans Lindh, [email protected], 070 728 98 00
Jörgen Mattsson: [email protected], 070 003 97 70

 

 

 

 

 

 

Prenumerera