medicininstruktioner.se

Film, Medicinska webbplatser

medicininstruktioner.se
är en oberoende samlingsportal med instruktionsfilmer för handhavande av
läkemedel och medicinska hjälpmedel. Syftet är att öka följsamhet och bidra
till förbättrad läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet.

Ett starkt stöd för:
* patienter

* sjukvårdspersonal

* apoteksanställda

* vårdutbildningar

En unik kanal för läkemedels- och medtechbolag för att nå patienter och sjukvårds- och apotekspersonal med instruktionsfilm. En medverkan innebär ett tryggt stöd för patienterna, en uppskattad service till sjukvårdspersonalen och ett mervärde för ert läkemedel!

Ett abonnemang inkluderar egen filmsida, fria påminnelsekort, fri publicering av informationsdokument och länkar, statistik, medverkan på apotekslistor och pushnotis via appen vid publicering.

  
Vi når ut:

* till vårdpersonal: regelbunden annonsering i medicinska tidskrifter, direktutskick, medverkan vid medicinska kongresser, information till och kontakter med läkemedelskommittéer, läkemedelsenheter och
1177 Vårdguiden.

* till apotek: samarbeten med Sveriges apotek.

* till patienter:  sjukvårds- och apotekspersonal hänvisar till instruktionsfilm vid förskrivning och i samband med rådgivningssituationen.

För er som ännu inte har instruktionsfilm hjälper vi till att producera. Med djup kompetens inom området och mycket god kunskap om regelverket gör vi det både tids- och kostnadseffektivt.

Kontakt:Therese Christiernin

Tel:  070–791 33 29

e-post: [email protected]

 

 

Hemsida

www.medicininstruktioner.se/

Adress

Storgatan 24, 411 24 Göteborg

Besöksadress

Storgatan 24, 411 24 Göteborg

Telefon

070-791 33 29