Sportlovstryck inom akutvården i Sälen

Sportloven är i gång, vilket för med sig fler besök inom Sälens akutsjukvård. Trots det är väntetiderna korta. ”Läkare och sjuksköterskor på vårdcentralens akutmottagning och backläkarmottagningarna arbetar med hög kompetens och effektivitet, vilket ger ett patientsäkert och snabbt flöde” säger Monica Björseth, verksamhetschef.Skylt på fasad med texten "Sjukvård Medical Care".

Just nu tas mellan 90 och 100 patienter emot varje dag på akutmottagningen på vårdcentralen i Sälen, medan röntgenavdelningen och backläkarmottagningarna tillsammans hanterar 65-70 respektive 65-80 patienter dagligen. Totalt innebär det att att cirka 170 akutpatienter tas om hand dagligen under sportlovsveckorna. Sälens vårdcentral ansvarar också för all sjukvård under Vasaloppet. 174 arbetspass för läkare och sjuksköterskor är planerade för att säkerställa en smidig sjukvård under de olika evenemangen som pågår under en veckas tid.

– Trots det stora antalet akutpatienter är väntetiderna korta, över 85 procent av patienterna väntar mindre än en timme. Statistik från akutmottagningen i Sälen visar också att 96 procent av patienterna slutbehandlas framgångsrikt. Vi är stolta över våra medarbetare, både de som jobbar här året om och är flexibla inför den gigantiska omställning vårdcentralen gör inför varje vintersäsong och de som kommer till oss över vintersäsongen, säger Monica Björseth.

65 procent av besöken beror på skidolyckor. Öron-, näs- och halsproblem är också en betydande besöksorsak medan andra akuta tillstånd som hjärtinfarkter, sepsis och bukproblem förekommer. För att möta dessa utmaningar har Sälens vårdcentral en akut bloddepå och nödvändiga tillbehör för blodtransfusion. Depån är tillgänglig dygnet runt och nås av ambulanser och helikoptrar.