Sommarläsning: Tidningen Evidens

Tidningen om evidens, medicin & läkemedel som ges ut av Region Stockholms läkemedelskommitté, med målet att främja internationellt utbyte av högkvalitativ information om läkemedel och terapier. Senaste numret har tema neurologi, du hittar den här.