Sommarfesternas sommarfest – i Uppsala

I Uppsala finns en stor del av Sveriges life science samlat trots stadens ringa storlek. Med 14 procent av svensk life science sett till både omsättning och antalet anställda i den privata sektorn på bara 2 procent av landets population så förstår man att det finns ett rikt community. Men Uppsala växer både som stad och län och branschen är ett av dragloken som bidrar till det.

Som en del av huvudstadsregionen Stockholm-Uppsala är klustret också erkänt som ett av Europas starkaste miljöer för life science när rådgivningsföretaget JLL i april publicerade sin Life science Outlook 2024. Detta kröntes också genom att Region Stockholm och Region Uppsala samlade till högnivåmöte den 14 juni på Uppsala Slott för att signera en ambitionsförklaring om att satsa för att huvudstadsregionen ska arbeta för att vara ett av världens ledande kluster för life science.

Nyckeln till att lyckas med att kunna konkurrera med andra starka innovationsmiljöer finns såklart i att ha starka lärosäten, företag och myndigheter på området uppbackade av ett starkt engagemang från de lokala offentliga aktörerna och beslutsfattare, samt en stark tillväxt som lockar talang, kapital och nya etableringar.

Men det är när samlokalisering leder till samskapande som det på riktigt kan bli konkurrenskraftigt och här är miljöer som Flemingsberg, Hagastaden och Uppsala nycklar i satsningen i huvudstadsregionen. Och Uppsala har i 20 år arbetat med sin klustersatsning, först genom Vinnovafinansierade Vinnväxtinitiativet Uppsala BIO och efter projektet fortsatt satsning av STUNS på att lyfta branschen genom communityverksamhet lokalt, policyverksamhet nationellt för bästa möjliga förutsättningar för branschen – samt internationella uppkopplingar mot andra kunskapsintensiva noder i världen för utbyten och lärande.

Även om Uppsala slott samlade digniteter från viktiga aktörer i huvudstadsregionen för starten på ambitionen med att vara ett världsledande kluster så såg vi klistret som ger denna möjlighet genom den årliga sommarfesten för branschen samlas och välkomna sommaren på ett hustak i centrala Uppsala.

Det är de informella mötena och människorna i systemet som utgör engagemanget och kraften i communityt och denna energi gick inte att ta miste på vid årets sommarfest heller. Först inleds firandet med en hälsoaktivitet som i år utgjordes av löpareventet Spring för livet som tar löparna mellan stadens science parks. Med start i Fyrislund och Uppsala Business Park, där Pharmacia tidigare huserade, sprang de entusiastiska löparna till Uppsala Science Park i kärnan av staden, bredvid Akademiska sjukhuset, Biomedicinskt Centrum och Ångströmlaboratoriet och den mylla där myndigheter som Läkemedelsverket och Livsmedelsverket delar yta med ett hundratal företag, Rudbecklaboratoriet och Hubben som samlar innovationsstödssystemet. De hugade valde att springa vidare till Ultuna och Green Innovation Park på SLUs område innan de tog sig till sommarfesten.

Men precis som med communityt var lösningen ingen tävlan, utan en samverkansaktivitet där löparna sprang i grupper, för att lära känna varandra under informella former och för att stötta varandra i det varma vädret. Under färden utmanades de med frågor om branschen där de kunde lära sig att majoriteten av företagen i staden är mikroföretag med färre än 10 anställda, vilket är tillväxtpotentialen i Uppsala. När forskningen från något av de två lärosätena kommersialiserar sin forskning som blir företag som får stöd i innovationsstödet, genomgår programsteg i inkubatorn Uppsala Innovation Centre och växer fram i någon av de nämnda parkerna skapas arbetstillfällen, kompetens och framtida exportvärden. Där är mikroföretagen potentialen och deras samverkan med de som går före i de medelstora och stora företagen samt den kompetens och de miljöer som kan generera viktiga evidens i utveckling genom myndigheter och sjukhus utgör fundamentet på vilket Uppsalas framgångar vilar.

Allt detta behöver ett commmunity där alla dessa aktörer tycker om att vara med varandra, hjälpa varandra och hitta gemensamma projekt och affärer tillsammans – där generositet är valutan. Detta var också tydligt för den som medverkade på årets sommarfest.

Tack till Björn Arvidsson på STUNS Life Science i Uppsala för summeringen.