SmartCella tar in 600 miljoner

SmartCella meddelar idag att bolaget tagit in 50 miljoner euro i nytt kapital via en nyemission för att driva tillväxt och stödja kommersialiseringen av mikrokatetern Extroducer och bolagets cell- och mRNA-verksamhet. I nyemissionen deltog de befintliga stora institutionella investerarna Fjärde AP-fonden, AMF Pension och SEB-Stiftelsen, samt AstraZeneca, en ny långsiktig och strategisk investerare (som står för hälften av det nya kapitalet). Även Handelsbanken Fonder och RoosGruppen AB är nya större institutionella investerare i SmartCella. Nyemissionen hade en ”premoney” värdering på 500 miljoner euro.


SmartCellas styrelseordförande Christian Kinch och vd Niklas Prager. Foto: Jesper Frisk för Dagens Industri.

SmartCella är ett globalt innovativt bioteknikföretag med visionen att kombinera nya leveransplattformar, som till exempel den FDA-godkända Extroducer:n, med att utveckla banbrytande cell- och mRNA-terapier. Teamet består av internationella forskare, innovatörer och visionärer som är dedikerade till att skapa framtidens precisionsmedicin genom innovation och solid kliniska data. Ambitionen är att göra precisionsmedicin tillgänglig för många.

Kapitalanskaffningen stöddes av de befintliga stora institutionella investerarna Fjärde AP-fonden, AMF Pension och SEB-Stiftelsen, och inkluderade även nya investerare som AstraZeneca, Handelsbanken Fonder och RoosGruppen AB. Christian Kinch och Thomas von Koch förblir stora aktieägare (via SWIB Holding AB). Kapitalanskaffningen är en del av SmartCellas övergripande strategiska utveckling och framtidssäkring, vilken omfattar fortsatta investeringar i organisationen och infrastruktur samt ökad kommersialisering och marknadsföring.

En annan strategisk byggsten är de nya medlemmarna i SmartCellas styrelse som nyligen kommunicerats, med Regina Fritsche-Danielson (Senior Vice President och Global Head of Research and Early Development, Cardiovascular, Renal and Metabolic Diseases på AstraZeneca), Anna Martling (professor i kirurgi och vetenskaplig chef för Life Science vid Karolinska Institutet) och Claude Dartiguelongue (med tidigare ledande positioner hos Lonza, Thermo Fisher Scientific och Becton Dickinson and Company).

Christian Kinch, grundare och styrelseordförande i SmartCella, kommenterar: ”Vi är djupt tacksamma för det robusta stödet till SmartCella, både från våra nuvarande och nya investerare. Ägarbasen är imponerande stark med professionella investerare parallellt med AstraZeneca, en vetenskapsfokuserad industri- och teknikledare. Investerarnas stöd bekräftar deras förtroende för vår affärsmodell, vårt team och vår potential att revolutionera behandlingen av några av de allvarligaste sjukdomarna i världen. SmartCella är en attraktiv investeringsmöjlighet med en integrerad affärsmodell som kombinerar vetenskap, hållbarhet och positiv påverkan. SmartCella handlar om att främja en hälsosammare framtid.”

Niklas Prager, vd för SmartCella, säger: ”Vi verkar inom de mest spännande och attraktiva områdena inom bioteknik. Cell- och genterapi är de hetaste områdena just nu inom bioteknikforskning och investeringar, men SmartCella har varit lite av en dold skatt. Med det nya kapitalet kommer vi att fortsätta att bygga vår organisation och satsa på ökad tillväxt. Vi kommer att ha ett särskilt fokus på att öka takten i kommersialiseringen av Extroducer:n vilken, som jag ser det, är en av de mest banbrytande innovationerna inom målinriktade leveranslösningar eftersom den möjliggör leverans av terapier direkt till annars svåråtkomliga tumörer eller organ. Extroducer:n, i kombination med vår världsledande forskning och kunskap inom cell- och mRNA-terapier, gör SmartCella unikt. Denna kapitalanskaffning är en milstolpe för oss – och vår resa har bara börjat.”

Regina Fritsche-Danielson, styrelseledamot i SmartCella, tillägger: ”På AstraZeneca ser vi potentialen i cell- och genterapier för att sakta ner, stoppa och till och med vända sjukdomsförloppet inom områden där det fortfarande finns ett stort medicinskt behov. Jag är glad över att få bli en del av SmartCellas styrelse, där vi bygger vidare på vårt befintliga samarbete med SmartCella och delar med oss av vår kunskap och våra färdigheter för att driva innovation inom detta snabbt växande område.”

Skandinaviska Enskilda Banken agerade finansiell rådgivare till SmartCella.

Bilder på Christian Kinch och Niklas Prager har vi lånat från Dagens Industri som idag skriver om kapitalanskaffningen här.