Sinntaxis får Vinnova-finansiering till ny strokemedicin

Sinntaxis utvecklar ett läkemedel mot stroke som kan komma att revolutionera rehabiliteringen av strokepatienter. Bolaget får nu 900 000 kronor från Vinnovas utlysning ”Innovativa Startups steg 2 hösten 2020” för att driva projektet vidare mot kliniska studier. Bolaget är medlem i SmiLe Incubator.

Stroke är en av de stora folksjukdomarna som årligen drabbar 27 000 människor i Sverige och 14 miljoner i världen. Bara i Sverige kostar stroke samhället 16 miljarder kronor per år. Av de som överlever drabbas en tredjedel av livslånga funktionsförluster som bland annat påverkar rörelseförmågan, talet, tanken och minnet. En ny behandling som tillsammans med rehabilitering förbättrar hjärnans återhämtning efter stroke skulle innebära en avsevärd förbättring av vården av strokepatienter och kunna minska belastningen på anhöriga och kostnaderna för samhället.

I dag krävs att den drabbade kommer in tidigt och får behandling för att minska de skadliga verkningarna av stroken. Med Sinntaxis läkemedelskandidat skulle detta tidsfönster kunna förlängas. Läkemedelskandidaten baseras på en upptäckt gjord av professor Tadeusz Wieloch och hans forskningsgrupp vid Laboratoriet för Experimentell Hjärnforskning vid Lunds universitet.

Professor Tadeusz Wielochs grupp har nyligen visat i djurförsök att behandling med molekyler som blockerar glutamatreceptorn mGluR5 signifikant kan förbättra återhämtning av rörelseförmågan även när behandlingen påbörjades flera dagar efter stroke. Bolaget har förvärvat rättigheterna till en substans, ursprungligen utvecklad av Astra Zeneca, som redan är testad i klinik för andra indikationer. Därmed förväntas utvecklingen av Sinntaxis läkemedelskandidat kunna genomföras snabbare än normalt.

– Vi är mycket glada och tacksamma för denna Vinnovafinansiering. Den innebär att vi kan ta viktiga steg framåt för att kunna gå i klinik med vår läkemedelskandidat, säger Tomas Eriksson, vd för Sinntaxis.