Simsen Diagnostics och Orion Corporation i samarbete för Fas I-studie

Simsen Diagnostics meddelar ett nytt spännande samarbete med Orion Corporation, ett finskt läkemedelsföretag. Samarbetet kommer vara under en First-in-Human Fas I-studie för att utvärdera Orions läkemedelskandidat, ODM-212.

Det primära målet med denna Fas I-studie är doseskalering för att fastställa den optimaladoseringen för ODM-212. Studien kommer att inkludera en heterogen grupp av patienter med olika typer av avancerade solida tumörer.

Simsen Diagnostics kommer att använda sin lösning Simsen® Personal, byggd på den banbrytande Simsen-Seq-plattformen. Simsen® Personal är utformad för att övervaka cirkulerande tumör-DNA (ctDNA) med exceptionellt hög känslighet. Denna process involverar analys av patientens tumör för att identifiera genetiska variationer, som följs över tid genom enkla blodprover. Denna personliga och mycket känsliga cancerövervakningsteknik kan hjälpa till att identifiera återfall eller kvarvarande sjukdom, utvärdera behandlingseffektivitet och underlätta förståelsen av sjukdomen.

Simsen® Personal ger precisa och tillförlitliga resultat till Orions studie, som kommer att vägleda doseskaleringsprocessen och öka förståelsen för ODM-212:s terapeutiskapotential. Detta samarbete syftar till att främja utvecklingen av innovativa cancerbehandlingar genom att utnyttja expertis och teknologier från både SimsenDiagnostics och Orion Corporation.

  • ”Att hitta bra biomarkörer för cancerforskning och terapi är mycket svårt. ctDNA har visat sig vara en av de mest lovande nya biomarkörerna inom området. Vi är mycket glada över samarbetet och ser fram emot resultaten från Simsen Diagnostics plattform med högkänslighet”, säger Orions kliniska biomarkörexpert Tarja Ikonen och ODM-212:sprojektledare Satu Juhila.

Camilla Hietanen, försäljnings- och marknadschef på Simsen Diagnostics säger:

Vi är oerhört glada över möjligheten att samarbeta i denna studie med Orion Corporation, en stor aktör inom branschen. Vi ser fram emot att se hur Simsen® Personal kan öka förståelsen av den nya läkemedelskandidaten och är förväntansfulla inför den kommande studien.”