Unik läkemedelsbragd ger Apotekarsocietetens Scheele-pris

Unik läkemedelsbragd ger Apotekarsocietetens Scheele-pris
Årets Scheele-pristagare, som utses av Apotekarsocieteten, är unik som forskare. Charles L. Sawyers har två gånger tagit grundforskning vidare till utveckling av epokgörande läkemedel. Han har dessutom lyckats med detta på två vitt skilda områden – kronisk myeloisk leukemi och prostatacancer.
– Båda gångerna har han använt sig av samma grundtanke, vad som händer när resistensmekanismer uppkommer, förklarar professor Henrik Grönberg, fram stående forskningsledare på prostatacancerområdet och en av de talare som framträder under Scheele-symposiet i höst.

Henrik Grönberg menar att Charles L. Sawyers insatser visar på vikten av stora satsningar på den fria grundforskningen – där man i förväg aldrig kan veta på vilket terapiområde framstegen kommer att få störst betydelse. Och han har svårt att tänka sig en värdigare pristagare.
– Apotekarsocietetens priskommitté kunde inte ha gjort ett bättre val, säger han. När det gäller behandlingen av kronisk myeloisk leukemi, KML, har Sawyers varit minst sagt  instrumentell. Han spelade en nyckelroll i arbetet med Glivec (imatinib), den så kallade tyrosinkinashämmare som när den introducerades vid millenniets början bidrog till att  omvandla KML från en dödlig blodcancer till ett behandlingsbart tillstånd. Patienter som fått förlika sig med tanken på att döden var oundviklig och nära förestående kunde lämna kliniken efter bara veckor av behandling och biverkningarna var acceptabla. Men ganska snart hände det som så ofta händer med framgångsrika behandlingar: sjukdomen kom tillbaka hos vissa patienter trots kontinuerlig behandling. Det sjukdomsframkallande enzymet BCR-ABL lät sig, hos vissa patienter, inte längre blockeras av Glivec.

Läs hela artikeln som PDF