Sarclisa förbättrar progressionsfri överlevnad vid multipelt myelom i fas 3-studie

ASCO: Sarclisa (isatuximab) är den första anti-CD38 som signifikant förbättrar progressionsfri överlevnad i kombination med VRd för nydiagnostiserat multipelt myelom, där högdosbehandling med autologt stamcellsstöd inte var indicerat, i fas 3.

Sarclisa, i kombination med standardbehandlingen bortezomib, lenalidomid och dexametason (VRd) följt av Sarclisa-Rd, minskade risken för återfall eller död med 40% jämfört med VRd följt av Rd, hos patienter med nydiagnostiserat multipelt myelom, där högdosbehandling med autologt stamcellstöd inte var indicerat. Fullständiga data är publicerade i New England Journal of Medicine (NEJM). Detta meddelaar Sanofi i ett pressmeddelande från ASCO.