Sarah Lidé blir vice vd för Medicon Village

Medicon Village rekryterar från Medicon Valley Alliance.

Sarah Lidé. Foto: MVA

Sarah Lidé är sedan i början av oktober vice vd för Medicon Village Innovation. Hon kommer närmast från en tjänst som Senior Strategy & Project Manager hos den svensk-danska klusterorganisationen Medicon Valley Alliance (MVA).

På Medicon Valley Alliance har Sarah Lidé bland annat projektlett the Microbiome Signature Project som syftar till att göra Greater Copenhagen till en världsledande region för forskning om mikrobiomet.