Sandberg & Arvidsson tilldelas Läkemedelskemiska priset 2024

Drug Discovery and Development-plattformen på SciLifeLab har utvecklats till att bli ett nav för läkemedelsforskning i Sverige. Med sin unika samarbetsmodell har plattformen en avgörande roll i att accelerera utvecklingsprojekt och möjliggöra banbrytande läkemedelsinriktad forskning. Därför belönas nu Per Arvidsson och Kristian Sandberg för sitt engagerande ledarskap med 2024 års Läkemedelskemiska pris.

Drug Discovery and Development (DDD)-plattformen stöttar forskare i sin strävan att vidareutveckla vetenskapliga upptäckter till potentiella läkemedel. Plattformen erbjuder en robust infrastruktur för läkemedelsforskning och bidrar med högkvalitativa data, där de senaste rönen inom läkemedelskemisk och biologisk forskning tillämpas. På så sätt spelar plattformen en avgörande roll för att ge akademiska forskargrupper möjlighet att vidareutveckla innovativa läkemedelsidéer.

Kompetensutveckling inom läkemedelsforskning

En aspekt av DDD-plattformen är också att utbilda den akademiska forskarkåren inom tillämpad läkemedelsutveckling. Genom långsiktigt samarbete och laborativt arbete stöttar plattformen forskargrupper som saknar specialiserad läkemedelskemisk kompetens.

– Plattformens samarbetsmodell innebär att man jobbar tillsammans med forskargrupper under lång tid, analyserar projektens resultat tillsammans och även arbetar laborativt för att generera nödvändiga experimentella data. Det ger möjlighet för akademiska forskare som har lovande projekt att utveckla sina idéer med tillgång till expertis dom saknar, säger Katarina Färnegårdh, styrelseledamot i läkemedelskemisektionen, Apotekarsocieteten.

Accelererar utvecklingen av nya viktiga läkemedel

Med 2024 års Läkemedelskemiska pris erkänns DDD-plattformens betydelse för läkemedelsforskning och dess bidrag som katalysator för framtida läkemedelsinnovationer i Sverige.

– Syftet med plattformen är att det ska  komma ut fler livskraftiga läkemedelsprojekt från akademiska forskargrupper och att hjälpa till att få dessa projekt redo för nästa utvecklingssteg, så att de sen kan ta sig vidare till att bli konkurrenskraftiga produkter, förklarar Katarina Färnegårdh.

Motivering

Genom etableringen och den kontinuerliga vidareutvecklingen av Drug Discovery and Development Plattformen (DDD-Plattformen) på SciLifeLab har Per Arvidsson och Kristian Sandberg spelat en avgörande roll för att ge akademiska forskargrupper möjlighet att vidareutveckla innovativa läkemedelsidéer. DDD-Plattformen erbjuder en viktig och unik infrastruktur samt kompetens inom läkemedelskemi som möjliggör utveckling av lovande akademiska läkemedelsprojekt baserat på högkvalitativa data, där de senaste rönen inom läkemedelskemisk och biologisk forskning tillämpas. Etableringen av DDD-Plattformen har även möjliggjort för akademiska grupper att få tillgång till teknologiplattformar relaterade till bland annat proteindegradering, DNA-kodade bibliotek, virtuell screening och oligonukleotider.

Genom att samarbeta med DDD-Plattformen får forskargrupperna även utbildning i många av de discipliner och tekniker som är involverade i tidiga läkemedelsutvecklingsprojekt. Detta har lett till att kvaliteten på läkemedelskandidater från den akademiska miljön ökat, med flera exempel där småmolekylprojekt som utgått från DDD-Plattformen har resulterat i etablering av nya företag eller utlicensiering.

Per och Kristian har, genom sitt hängivna ledarskap, starka engagemang och ständigt aktuella kunskaper, bidragit till den fortsatta utvecklingen av DDD-Plattformen och därmed också till att upprätthålla en betydande och värdefull läkemedelskemisk kompetens i Sverige.

Läkemedelskemiska priset

Läkemedelskemiska priset är en hedersutmärkelse till personer som gjort betydelsefulla insatser inom området Läkemedelskemi. Priset delas ut av Apotekarsociteten och sektionen läkemedelskemi vartannat år.

Tidigare pristagare i urval:

Ulf Ellervik, Lunds universitet

Kristina Luthman, Göteborgs Universitet

Arvid Carlsson, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet