S kritiskt till passivitet inför cancerköerna

Socialdemokraterna kräver åtgärder för att korta väntetiderna inom den skånska cancervården, som nu är längre än någonsin. Bara 27 procent fick vård inom de nationellt beslutade ledtiderna under 2023. Det innebär att Skåne har sämst tillgänglighet i landet. För flera av de vanligaste diagnoserna ser det ännu värre ut.

De styrande högerpartierna M, SD, KD och L fick hård kritik av Region Skånes revisorer i en rapport som publicerades i januari. Den konstaterar att styret misslyckats åtgärda de flesta av de problem som konstaterades redan 2019. Sedan högerpartierna tog över 2018 har tillgängligheten blivit sämre för varje år som gått, med undantag för 2020 då inflödet av patienter minskade på grund av pandemin.

-Revisorerna säger precis det som vi har sagt i flera år: Det duger inte att sitta passivt och hoppas att cancerköerna ska försvinna av sig själv. Högerpartierna måste sluta skära ner på vårdpersonal och börja satsa på cancervården, säger Carina Svensson (S), regionråd och andre vice ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden.

Socialdemokraterna föreslog vid torsdagens möte att hälso- och sjukvårdsnämnden skulle skjuta till 70 miljoner i en extra kösatsning och ta fram en handlingsplan för att åtgärda de flaskhalsar som identifierats i vårdförloppen inom cancervården.

Högerpartierna avslog ett liknande S-förslag för mindre än ett år sedan, men i rapporten från januari riktar nu också revisorerna en uppmaning till nämnden att ta ansvar för att åtgärda dessa flaskhalsar. Resultatet blev ändå detsamma. M, SD, KD och L röstade ner förslaget än en gång.

-Det är anmärkningsvärt att styret ignorerar en direkt uppmaning från revisorerna. Cancervården är i kris och de ansvariga politikerna sticker huvudet i sanden. Skånska cancerpatienter förtjänar bättre, säger Carina Svensson (S).