Proteinet ANGPTL4 kan minska risken för typ 2-diabetes

Lipigon meddelar att nya forskningsresultat, publicerade i European Heart Journal Open,ytterligare förstärker förståelsen av ANGPTL4 som målprotein för behandling av hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes. Forskningen belyser dess terapeutiska roll, vilket stöder utvecklingsmöjligheterna för Lipigons läkemedelskandidat Lipisense®att i framtiden adressera dessa tillstånd.

Lipigons forskarteam, under ledning av Fredrik Landfors, har genomfört studien ”Drug-target Mendelian randomization analysis supports lowering plasma ANGPTL3, ANGPTL4, and APOC3 levels as strategies for reducing cardiovascular disease risk”. Studien har publicerats i European Heart Journal Open, en vetenskapligt granskad tidskrift inom European Society of Cardiology.


Proteinet ANGPTL4 kan minska risken för bland annat typ 2-diabetes. Foto: Pixabay

Studien har använt Mendelian randomization och metaanalyser av genetiska associationsstudier för att undersöka effekterna av proteinerna ANGPTL3, ANGPTL4 och APOC3, vilka spelar en central roll i kroppens fettomsättning. Genom att analysera genetiska data från omfattande populationsstudier, inklusive UK Biobank, har forskarna kunnat påvisa att strategisk manipulation av dessa proteiner kan minska nivåerna av blodfettet triglycerider, vilket i sin tur kan minska risken för både hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Specifikt har ANGPTL4 en avgörande roll i denna process vilket potentiellt kan leda till förbättrade utfall för patienter med dessa sjukdomstillstånd.

Genetisk validering som framgångsfaktor
Genetisk validering är en kärnkomponent i utvecklingen av nya läkemedel, där vetenskapliga metoder tillämpas för att bekräfta att specifika genetiska varianter eller proteiner ärdirekt involverade i sjukdomsprocesser. Processen är avgörande för att fastställa effektiviteten och relevansen av potentiella målproteiner för läkemedel.

Fredrik Landfors, Clinical Scientist på Lipigon, sammanfattar: ”Denna publikation bekräftar den vetenskapliga riktigheten i vårt tillvägagångssätt och belyser ANGPTL4:s roll som en lovande måltavla för behandlingar mot både hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Genom genetisk validering av ANGPTL4, som är målproteinet i vår läkemedelskandidat Lipisense®, stärks inte bara utsikterna för att Lipisense® framgångsrikt ska klara alla kliniska prövningsfaser, utan vi förbättrar även vår förmåga att förutsäga läkemedlets effektivitet och säkerhet.”

Läs den fullständiga studien här: Drug-target Mendelian randomization analysis supports lowering plasma ANGPTL3, ANGPTL4, and APOC3 levels as strategies for reducing cardiovascular disease risk.