Pris för innovation och nyttiggörande går år 2024

När Karolinska Institutets pris för innovation och nyttiggörande delas ut för tredje gången går det till tre forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset vid Karolinska Institutet, Leif Svensson, Jacob Hollenberg och Mattias Ringh. Deras tilltro till individens kraft, vilja och möjlighet att rädda liv är stor.


Pristagrna för KI´s pris för innovation och nyttiggörande 2024

” Jag är så otroligt imponerad av vanliga livräddare, de är de stora hjältarna. De släpper allt vad de har och sticker i väg för att vara med i kedjan som räddar liv” säger Leif Svensson i en intervju tidigare i år. Fram till idag har över 20 000 larm om misstänkt hjärtstopp skickats och otaliga individer har fått hjälp av pristagarnas innovation och idag har hela Danmark och 14 svenska regioner anslutit sig till systemet så resan mot att rädda liv är i full gång.

Leif Svensson, Jacob Hollenberg och Mattias Ringh erhåller priset för innovation och nyttiggörande i egenskap av medgrundare till appen Sms-livräddare som nu drivs av företaget Heartrunner.

Så här lyder juryns motivering:

”Jacob Hollenberg, Mattias Ringh och Leif Svensson har under 20 års tid drivit forskning inom hjärtstoppsområdet. De utvecklade en idé om att larma frivilliga civilpersoner till platsen för ett hjärtstopp med hjälp av en app i sina mobiltelefoner. Syftet med larmsystemet var att öka andelen patienter som får tidiga livräddande insatser i form av hjärt-lungräddning och defibrillering och därmed förbättra överlevnadschanserna avsevärt. Genom nyfikenhet, initiativrikedom, entreprenörskap och uthållighet har de lyckats bevisa nyttan av systemet, och genom det bolag de startade – Heartrunner – lyckats implementera det i stora delar av Sverige och i hela Danmark. Deras innovation påverkar tusentals personer varje år som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus. Mer än 250 000 deltagare har anslutit sig till projektet och de har presenterat forskningsdata i prestigefyllda tidskrifter. Deras data har även lett till internationella rekommendationer om att larma frivilliga livräddare över hela Europa.”

– Det känns oerhört roligt och viktigt att få uppmärksamma dessa tre forskare som värdiga mottagare av Priset för innovation och nyttiggörande. Jag är full av beundran inför att de utifrån sina kunskaper och innovationsförmåga har skapat ny teknik som räddar liv. Det här är precis vad vårt viktiga uppdrag går ut på, att forskningsresultat ska komma samhället till nytta, säger rektor Annika Östman Wernerson.

Karolinska Institutets prorektor berättar att Leif, Jacob och Mattias är positiva förebilder för universitetet och ett fantastiskt bidrag till samhällsnyttan.

”Nyckeln till framgång är att ta vara på de goda idéer som produceras här på Karolinska Institutet och omvandla dem till konkreta produkter eller tjänster precis somvi ser i fallet Sms-livräddare”.

– Vi är väldigt glada över att få denna fina utmärkelse från Karolinska Institutet. För oss var vägen framåt inte alls klar i början. Vi hade en utmaning som vi ville lösa och så började vi där. För oss var det tur att vi kom i kontakt med KI Innovations som kunde hjälpa oss framåt och identifiera vilken väg som var den bästa för att nå målet. I dag är vi otroligt glada över att se hur många liv som verkligen räddas tack vara det innovativa arbete som vi har gjort, säger Jacob Hollenberg.

Liv räddas med hjälp av vardagshjältar

Fram till idag har över 250 000 frivilliga laddat ner Heartrunners app i Norden och systemets tekniska plattform har nyligen uppgraderats för att framtidssäkra och möjliggöra ytterligare expansion till andra länder.

– Sedan starten för över tio år sedan, när detta var ett forskningsprojekt, har vi idag utvecklat systemet till en tekniskt överlägsen resurshanteringsplattform som används för att rädda både liv och egendom. Vi kombinerar tech med privatpersoners kunskap och engagemang för att trygga samhället. Många vill göra insatser och hjälpa till, och det ska de få göra. Det är när vi går samman som vi kan göra skillnad, säger Frida Lewné CEO för Heartrunner Sweden AB.

– Det är superglädjande att forskarna bakom Heartrunner tilldelas årets innovationspris. Heartrunner är ett lysande exempel, som jag ofta lyfter fram, på nödvändigheten av att hitta en fungerande affärsmodell för att omvandla en idé eller upptäckt till patient- och samhällsnytta. Valet att bolagisera var inte självklart, men för Heartrunner var det en central pusselbit för att kunna förverkliga ambitionen att skala upp resultatet av en forskningsstudie. Jag avundas de av mina medarbetare som fick vara med på den långa resan, säger Johan Weigelt, VD för KI Holding och KI Innovations.