PODDTIPS: Rådet från NT-rådet

NT-rådet ger rekommendationer till Sveriges regioner om hur nya läkemedel ska användas. I detta avsnitt pratar men om nya EU- lagstiftningen om läkemedel. Det handlar om vilka krav som ställs på läkemedel som ska få säljas på den europeiska marknaden och hur den gemensamma bedömningen av läkemedel via EU:s läkemedelsmyndighet EMA ska fungera. Lyssna på Rådet från NT-rådet här.