PODDTIPS: Medicinvetarna #146: Hur stoppa kolorektal cancer?

Cancer i tjock- och ändtarm är den tredje vanligaste cancerformen och en av de som leder till flest dödsfall. Professor Anna Martling har länge arbetat med att förbättra diagnostik och behandling av drabbade och kan konstatera att mycket blivit bättre under hennes karriär, men en av de svåraste utmaningarna kvarstår: att upptäcka cancern i tid. Avsnittet publicerades 15 maj 2024.

 

Anna Martling

Anna Martling Foto: Andreas Andersson

Kolorektal cancer, eller cancer i tjock- och ändtarm, drabbar cirka 7 000 svenskar varje år. Det gör cancerformen till den vanligaste efter bröstcancer och prostatacancer. Möjligheterna att behandla sjukdomen blir bättre och bättre, men den stora utmaningen är att hitta de som drabbas. Cancerformen ger få symtom, och screening för att hitta blod eller blodrester i avföring är ett bra sätt för att identifiera drabbade.

Anna Martling är professor i kirurgi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Hon är också överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Inom forskningsområdet kolorektal kirurgi har hennes forskargrupp haft ett särskilt fokus på prediktiva och prognostiska biomarkörer, acetylcalicylsyra, strålbehandling, tidpunkt för operation och utveckling av nya kirurgiska tekniker. Hennes forskning är kliniknära och har alltså omsatts i nya metoder vilket direkt kommit patienter till hjälp.

2021 fick hon priset Årets cancerforskare av Cancerfonden. I januari utsågs Anna Martling till Scientific Director Life Science på Karolinska Institutet. Det arbetet handlar om precisionsmedicin, hur vi ska kunna hjälpa fler till bättre hälsa och längre liv i framtiden, och vad som kommer krävas av aktörer inom både vården, akademin och näringslivet för att det ska bli verklighet.

I KI:s populärvetenskapliga podcast Medicinvetarna intervjuas Anna Martling om både diagnostik och behandling av kolrektal cancer, men också vilka frisk- och riskfaktorer som finns. Negativt, i all korthet, är rött kött och alkohol, positivt är fibrer och kaffe.

Lyssna på podden här.