Pilotprojekt med uppkopplade patienter sparar tid och förbättrar vårdkvaliteten

Sedan början av året pågår ett pilotprojekt hos ASIH Haninge Väst. Patienter som vårdas i hemmet kopplas ihop med Aleris genom en app där patienten lämnar olika värden och kommunicerar med ASIH-teamet via chat eller video. Det är ett komplement till de fysiska besöken som har lett till bättre förberedda och därmed mer effektiva besök hos patienterna och färre oplanerade utryckningar.

Tekniken kommer från ett företag som heter Cuviva, som har riktat in sig på digitalisering av vård i hemmet och så kallad ”hospital at home”. Det vill säga patienter som tack vare digital övervakning kan vårdas hemma och slipper ligga inne på sjukhus. För akutsjukhusen innebär det att deras begränsande antal slutenvårdsplatser kan användas till de svårast sjuka som behöver allra mest övervakning och vård på sjukhuset.

Nya arbetssätt krävs för att klara vårdens utmaningar
ASIH Haninge Väst kopplade upp de första patienterna i januari i år. Patienten får all utrustning som behövs för att lämna in olika värden som blodtryck, vikt eller syresättning och kan hålla kontakten med våra medarbetare i samma kanal. På Aleris sida kan alla uppkopplade patienter övervakas via dator. Värden som ligger utanför normala gränsvärden – eller inte lämnas in – genererar ett larm.

Camilla Eriksson är enhetschef på Aleris ASIH Haninge Västra:
– Det här är en del i Aleris vision att leda vägen till morgondagens sjukvård. Vi utvärderar och utvecklar projektet regelbundet utifrån patientsäkerhet, medarbetarskap och ekonomi. Det är ett teamarbete där vi utgår från våra värderingar ansvarsfullt, enkelt och innovativt. Jag har förmånen att få arbeta tillsammans med fantastiska medarbetare som alltid sätter patientsäkerheten i första hand, men som är införstådda i vilka utmaningar sjukvården står inför vilket resulterar i att vi måste vara innovativa och lösningsorienterade.

Patienterna upplever ökad delaktighet

En första utvärdering visade att medarbetarna inom AISH sparar tid. Framför allt för att de kommer bättre förberedda hem till en patient som redan har lämnat in vissa värden. 35 patienter tog under en åttaveckorsperiod 1710 mätvärden och skickade 99 meddelanden. Det möjliggör att samma medarbetare hinner hjälpa fler patienter.

– Min upplevelse är att de patienter som lär sig tekniken är positiva, inte minst för att de upplever sig mer delaktiga i sin vård. För de flesta patienter tror jag det är ett bra tillskott, men det krävs att man klarar av att sköta det hemifrån och inte är rädd för ny teknik. Och det får aldrig bli så att det ersätter det mänskliga besöket, säger Anders Rehnström, läkare inom Aleris ASIH.

Projektet kommer fortsätta att utvärderas över sommaren och beslut om en eventuell större implementering ska tas i augusti.

– Utifrån de utvärderingar och den respons vi har fått från patienter ser jag med stor nyfikenhet och spänning fram emot att leda och utveckla detta projekt tillsammans med alla medarbetare i teamet. Vi vill fortsätta kunna ge våra patienter bästa tänkbara vård, säger Camilla Eriksson.