Pierre Fabre laddar för en förstklassig lansering

Hos Pierre Fabre står en introduktion av den första ”off the shelf”-cellterapin för dörren. Behandlingen skapar möjligheter för patienter som tidigare inte haft några alternativ efter första linjen mot en sällsynt form av lymfom.

Pierre Fabre Norden har en spännande tid framför sig. Lanseringen av en first-in-class-behandling där patienterna har stora medicinska behov, ska ta fart. I december 2022 godkändes Ebvallo (tabelekleucel) som monoterapi för vuxna och barn över 2 år, med återfall eller refraktär Epstein-Barr-virus-positiv post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom (EBV+ PTLD).

Sjukdomstillståndet kan uppstå hos patienter som genomgått organtransplantation eller allogen stamcellstransplantation och beror på de immunsupprimerande läkemedel patienten måste ta för att förhindra avstötning. Immunsuppressionen kan aktivera tidigare vilande Epstein-Barr-virus i patientens B-celler och sätta i gång en cancerutveckling. Atara Biotherapeutics heter bolaget som utvecklat terapin och som Pierre Fabre, med moderbolag i Frankrike, har ett licensavtal med.

Erik Bissessar, Medical Cluster Lead Nordics, Cell Therapies, har tidigare erfarenheter av att lansera många first-in-class-produkter i synnerhet inom hematologi, lymfom samt cellterapi. Han rekryterades till Pierre Fabre som den medicinskt ansvarige för lanseringen:

– Det här är den första cellterapin som finns tillgänglig ”off the shelf”, som klassas som Advanced Therapy Medicinal Product (ATMP) och för en patientgrupp som visserligen är få till antalet men har behov av nya medicinska behandlingsalternativ. För första gången kommer patienter kunna erbjudas effektiv behandling snabbt efter återfall av detta maligna lymfom. Det är för att det finns ett färdigt bibliotek av T-celler från friska donatorer med olika HLA-typer. Dessa är framtagna och designade för att målsöka maligna B-celler infekterade med Epstein-Barr-virus.

Samarbeten vägen framåt
Snabb behandling är avgörande vid EVB+ PTLD. Sjukdomen progredierar raskt om standardbehandlingen rituximab inte fungerar.

– Denna behandling öppnar dörren för nya möjligheter. Det finns ett stort intresse och behov hos vården. I ett första steg kommer den nya immunterapin att erbjudas patienter med återfall av EBV+ PTLD, men på sikt kan eventuellt andra EBV+ sjukdomar komma att inkluderas och nya indikationer är att vänta, konstaterar Erik Bissessar.

Läs hela artikeln här